Het Nederlandse Team

V@WDCH1-03

Maarten Reckman
Director at Het Idee

Ik begon mijn loopbaan als maatschappelijk werker. Veertien jaar geleden startte ik mijn onderneming Het Idee. Het Idee is gericht op advisering, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en projecten in het sociale domein. Vooral op de gebieden van participatie, praktijkleren, onderwijs en reïntegratie op de arbeidsmarkt is een groot aantal projecten gerealiseerd. Projecten, tot stand gebracht door samenbrenging van overheden, lesgevers, werkgevers(organisaties) en maatschappelijke organisaties. Dit stelt mij in staat om met vele actoren contact te leggen teneinde aanbieders van beroepsonderwijs, bedrijven en organisaties met elkaar te verbinden. Van deze contacten krijg ik de afstand en vaak ook het onbegrip tussen aanbieders van beroepsonderwijs en werkgevers/werkvloer mee. Soms zie ik gezamenlijke projecten waarbij de intentie tot samenwerking wel aanwezig is, maar stuit op taakverdelingen. De stap naar echte samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid moet nog steeds worden genomen. De conclusies en aanbevelingen van VET@work werden gemaakt door stimulerende samenwerking tussen verschillende actoren. Waarom wil je samenwerken? En wat heb je de andere onderneming of organisatie te bieden? Vragen als het aankomt op echte samenwerking. De resultaten van VET@work geven veel inzicht in hoe deze echte samenwerking te bereiken. Hoe de afstand tussen scholen en bedrijven te overbruggen

Bij de stichting Welzijn Lelystad oefen ik leerlingen met bijzondere behoeften voor hun toetrede tot de beroepsopleiding van het ROC Flevoland in Lelystad.  Als jobcoach bij Werkconnectie begeleid ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug naar werk. Als onafhankelijk cliëntondersteuner, sta ik de cliënt bij in het formuleren van zijn hulpvraag aan indicatiestellers en zorgverleners. Bovendien ben ik vrijwillig bestuurslid van het Bureau voor Gelijke Behandeling Flevoland en van de Stichting Multifunctionele Centra Harderwijk. Vanwege mijn maatschappelijke functies ben ook ik uitgenodigd voor de Europese partner projecten door project partner Het Idee. Een inspirerende en opbouwende samenwerking en uitwisseling van kennis die je aansporen tot denken en handelen in je kaders.

Goede pedagogische samenwerking tussen aanbieders van beroepsonderwijs en werkgevers is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Goede samenwerking tussen scholen en werkgevers verzekert het creëren van een veilige leeromgeving waarin een leerling zich beter kan ontwikkelen.

Deelname aan  VET@work heeft verschillende kanten van samenwerking die me een andere blik op de situatie geven. Ik ben me bijvoorbeeld bewust geworden van de samenwerkingsproblemen die leraren tegenkomen en begrijp die nu beter. In de praktijk vertaalt dit voor mij in betere communicatie en samenwerking met de school. We doen nu veel meer samen om problemen op te sporen en lossen. Dit schept betere kansen voor de leerlingen om de praktijktraining succesvol te doorlopen.

V@WDCH1

Myriam Purperhart
Het Idee

V@WDCH3

Brenda Bos
Staff Consultant
Stichtung Welzijn Lelystad

Mijn naam is Brenda Bos en ik woon en werk in Lelystad. Ik heb bijna twintig jaar bij een grote welzijnsorganisatie gewerkt, geheten Welzijn Lelystad. Welzijn Lelystad verbindt mensen. Wij brengen mensen die een helpende hand nodig hebben in contact met mensen die bereid zijn een helpende hand uit te steken. Ons doel is het versterken van de onderlinge betrokkenheid tussen burgers, waardoor een weerbare maatschappij onstaat. Een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Onze doelgroep is heel divers en bestaat uit vluchtelingen, jonge zorgverleners, eenzame ouderen en jonge mensen.

Vanuit mijn taak als HR manager/werkgever ben ik verantwoordelijk voor de stages en werkgebaseerde leerprojecten. In het bijzonder de groep van jonge mensen die moeite heeft om werk te vinden is welkom in onze organisatie. Welzijn Lelystad ziet het daarom als haar plicht om de boodschap te verspreiden dat deze groep een kans verdient. Wij hopen hun een opstapje naar een goede loopbaan te kunnen bieden, want deze groep heeft geweldige talenten.

Dit is het eerste internationale project waaraan ik zal deelnemen. Ik vind het interessant om te zien hoe werkgevers en scholen in andere landen met dit onderwerp omgaan. Ik leer geweldige dingen van de mensen van het project en die neem ik altijd weer mee terug naar huis naar mijn eigen netwerk en organisatie. We hebben veel proefprojecten gedraaid op basis van ideeën van de vergaderingen. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen. Naast mijn werk voor Welzijn Lelystad adviseer ik ook andere ondernemingen, vooral restaurantbedrijven. Ik speel tennis, lees, reis, winkel en hou van koken.

Scroll naar boven