Methode 11: Hoe doe ik het?

Inleiding

Zorg voor regelmatige feedback en evaluatie! Tijdens een samenwerking is het belangrijk regelmatig tijd uit te trekken om het leerplan en de doelstellingen van de samenwerking te evalueren. Tijdens deze evaluatie en feedback moet de nadruk liggen op de vooruitgang van de student, zodat de school en de werkgever eventuele problemen die zich tijdens de samenwerking hebben voorgedaan, kunnen duiden en oplossen. Het is een gelegenheid om de impact te evalueren die de samenwerking heeft gehad op de ontwikkeling van de vaardigheden van de student. Het is een gelegenheid voor alle partijen om feedback te geven en het eens te worden over eventuele veranderingen die helpen het programma op koers te houden en de kwaliteit van de samenwerking te versterken. Dit is een formele activiteit die moet worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst of een contract.

cases how am i doing

Voorbeelden van Hoe doe ik het? die zijn uitgetest in het kader van het VET@work-project

Tijdens praktijkgerichte opdrachten waar de student, onder begeleiding, vooraf bepaalde taken uitvoert. De student levert een verslag in en maakt foto’s van de opdrachten nadat de praktijkbegeleider feedback heeft gegeven. De praktijkbegeleider zal ook een verslag inleveren over de student en zijn prestaties.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Aan het begin van het semester wordt een bijeenkomst gehouden met de studenten en de begeleiders waar het curriculum wordt geïntroduceerd. Er wordt uitgelegd hoe de studenten voor- en na foto’s van hun opdrachten moeten inleveren en hoe de opdracht wordt beoordeeld.

Werkgever
Identificeer een reeks taken die aan het curruculum voldoen.

Studenten
Weten wat er tijdens de stageperiode verwacht wordt op het gebied van gedrag, taken en leren.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Onderhoudt regelmatig contact om de vorderingen van de student te volgen.

Werkgever
Ondersteuning bieden en verslag uitbrengen over de vorderingen van de student.

Studenten
Houd een logboek bij van voltooide taken en stuur rapporten/foto’s van voltooide taken.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Evalueert de vorderingen van de leerling met de werkgever en de leerling en kent daarna de cijfers toe.

Werkgever
Feedback geven over de prestaties van de leerling, met inbegrip van beroeps- en sociale vaardigheden.

Studenten
Reflecteren op prestaties, wat goed ging en hoe de eigen prestaties kunnen worden verbeterd.

Aanbevelingen

Door regelmatig foto’s van de projecten in te leveren wordt ervoor gezorgd dat de studenten beter wordt gestroomlijnd. De werkmentor is verantwoordelijk voor de student en helpt de student met opdrachten. Met een praktijkopdracht krijgt de student realistische ervaringen en een andere kijk op het onderwijs.  Hij leert van veel verschillende mensen in het werkveld. De student krijgt de kans om het bedrijf waarvoor hij werkt te leren kennen en heeft meer kans om een arbeidsovereenkomst te krijgen.

Praktijk-beroepsonderwijs is een driehoeksverhouding tussen student, werkgever en opleidingsverstrekker. Hoewel de leerling centraal staat in deze relatie, is het belangrijk om feedback te krijgen van de werkgever en de opleiding om de vooruitgang en het succes van de relatie te erkennen.

In het Verenigd Koninkrijk hebben leerlingen en stagiairs die een jaar lang stagelopen, elk kwartaal (om de drie maanden) een evaluatie waarbij alle drie de partijen samenkomen om de voortgang van het leerproces te bespreken:

Voldoet het aan de behoeften van de werkgever in termen van de bijdrage van de leerling en de vaardigheden die hij nodig heeft?
Voldoet het aan de behoeften van de student in termen van zijn ervaringen en loopbaanontwikkeling?
Voldoet de stage aan de eisen van de opleiding in termen van het curriculum?

Er wordt een formele bijeenkomst georganiseerd waar elke partij de gelegenheid krijgt uit te leggen hoe effectief de stage verloopt en hoe het verbeterd zou kunnen worden. Het resultaat van het overleg is een beter zicht op de effectiviteit van de stage en of het voldoet aan de behoefte.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Er moeten van tevoren data en tijden worden vastgesteld voor een volledig en openhartig gesprek. Idealiter zou dit een persoonlijke ontmoeting moeten zijn in een informele, vriendelijke omgeving. Er moet een vaste agenda worden gevolgd, zodat elke partij feedback kan geven.

Als de docent weet dat er problemen kunnen rijzen, is het belangrijk daarop te anticiperen en een actieplan te hebben om eventuele moeilijkheden op te lossen.

Werkgever
Bevestig het schema van de overleggen en zorg ervoor dat de betrokken stagebegeleider aanwezig kan zijn.

Studenten
Zorg ervoor dat je beschikbaar bent op de afgesproken data.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Gewoonlijk is het de docent die de bijeenkomst faciliteert en de student aanmoedigt zijn ervaringen te verwoorden, aangezien hij soms verlegen en terughoudend is om met zijn werkgever erbij te spreken.

Werkgever
Geef constructieve feedback (positief en negatief) over wat er goed gaat en hoe de student zijn prestaties kan verbeteren. Benoem gebieden waar de samenwerking tussen de drie partijen kan worden verbeterd.

Studenten
Geef constructieve feedback (positief en negatief) over wat er goed gaat, wat er vanuit jouw perspectief verbeterd zou kunnen worden. Geef aan waar de samenwerking tussen de drie partijen kan worden verbeterd.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Noteer de resultaten en breng de nodige veranderingen aan om het vertrouwen in de relatie te behouden. Het kan zijn dat een follow-up-bijeenkomst nodig is om ervoor te zorgen dat veranderingen worden doorgevoerd en de volgende driemaandelijkse evaluatie moet ruim van tevoren worden gepland. Pak alle problemen aan en onderhoud het contact met alle partijen.

Werkgever
Bespreek alle kwesties die aan de orde zijn gesteld en onderhoud het contact met alle partijen.

Studenten
Bespreek alle kwesties die aan de orde zijn gesteld en houd contact met alle partijen.

Aanbevelingen

Een formele evaluatie op gezette tijden is een goede manier om stil te staan bij de doeltreffendheid van de opleiding. Het biedt alle partijen de gelegenheid om van elkaar te horen wat men vindt van de geboekte vooruitgang. Plan deze bijeenkomsten ruim van tevoren en stel een agenda op die vooraf wordt gedeeld

Praat met de cursist om hem te helpen zich uit te drukken hoe hij over zijn ervaringen denkt, vooral als de dingen niet zo goed gaan als verwacht.

Als het niet goed gaat, wacht dan niet tot de formele evaluatie om in te grijpen en eventuele problemen aan te pakken.

Scroll naar boven