Methode 1: Job dating

Korte introductie

De juiste match krijgen! Of het nu gaat om werkgever, opleidingsverstrekker of student, je gaat allemaal veel tijd en energie steken in de stage. Daarom is het belangrijk om in het begin tijd te nemen om ervoor te zorgen dat de werkgever en de student goed op elkaar aansluiten. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld een proefperiode, het doen van onderzoek, inclusief het onderzoeken van referenties.

job dating

Voorbeelden van jobdating die binnen het project zijn getest:

In dit voorbeeld organiseert de aanbieder van beroepsonderwijs een dag waarop studenten en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het idee daarbij is om studenten te koppelen aan werkgevers en zo goede matches te creëren. Het evenement is ook een geweldige kans om werkgevers uit te nodigen die niet bekend zijn met stages de voordelen en vereisten duidelijk te maken. Notabene dit evenement kan plaatsvinden aan het begin van de studie, om een stage te vinden, of aan het einde van opleiding, om een baan te vinden.

Voorbereiding

De School voor beroepsonderwijs
De school moet bedenken welke werkgevers voor het evenement uitgenodigd worden. In ons geval selecteerden we werkgevers die op zoek waren naar stagiaires. Werkgevers die ervoor wilde zorgen dat ze studenten zouden vinden die in hun bedrijf passen.

Bij de voorbereiding is het belangrijk dat je bedenkt wat voor werkgevers een goed moment in de tijd is om het evenement bij te kunnen wonen. Maak een schatting hoeveel werkgevers aanwezig zullen zijn en bedenk waar in de school het evenement moet plaatsvinden, mede op basis van het aantal deelnemers. Zorg dat er voldoende ruimte is en dat de akoestiek en/of de geluidsinstallatie berekend is op het aantal personen. Bereid een agenda voor en stem die af met een paar (bekende) werkgevers. Breng op basis van de feedback van de werkgevers wijzigingen aan in het programma. Je kunt kiezen uit het verzenden van het gedetaolleerde programma naar alle geregistreerde deelnemers of de inhoud presenteren op het evenement zelf.

Het is belangrijk dat je de opzet van het evenement uitlegt tijdens het welkomstwoord.

Bereid een korte schriftelijke introductie voor over de studenten / leerlingen die ze zullen ontmoeten of vraag studenten om een introductie van zichzelf voor te bereiden. Zorg ervoor dat de werkgevers deze presentaties voorafgaand aan het evenement hebben om deze te kunnen bestuderen als ze dat willen. Zorg ervoor dat elke werkgever een eigen ruimte toegewezen ktijgt voor het voeren van gesprekken. Bereid de studenten voor door hen de informatie te geven die ze nodig hebben. En stel ze  in staat  sollicitatiesituaties te oefenen. We gebruikten daarbij rollenspellen als een manier om de studenten voor te bereiden.

Werkgever
Nodig de werkgevers uit om in contact te blijven met de school en feedback en suggesties te geven.

De werkgever bereid een korte schriftelijke introductie van het bedrijf voor die naar de contactpersoon van dit evenement gestuurt wordt. Voorafgaand aan het evenement word deze informatie aan de studenten gegeven.

Studenten
Bereid je voor op het evenement op basis van de instructies enlessen die je van je docent hebt gekregen. Bedenk hoe je een goede eerste indruk maakt en hoe je jezelf presenteert. Schrijf vragen op die je aan de werkgevers wilt stellen. Print je CV’s en aanbevelingsbrieven uit en bereid een leerportfolio voor.

Implementatie

De School voor beroepsonderwijs
Geef een korte presentatie van het evenement en de doelen ervan. Afhankelijk van het aantal aanwezige bedrijven, kies je ervoor om de aanwezige bedrijven voor te laten stellen of laat je de bedrijven zich presenteren tijdens de jobdatingsessies. Zorg ervoor dat elke student en werkgever minstens 20 minuten hebben om zichzelf voor te stellen en professionele verwachtingen te bespreken. Vraag studenten na 20 minuten om naar de volgende werkgever op hun lijst te gaan en herhaal de jobdating. De organisatoren van het evenement moeten aanwezig blijven om discussies indien nodig te vergemakkelijken en mogelijke vragen te beantwoorden. Sluit het job dating evenement af met een korte feedbacksessie.

Werkgever
Presenteer je bedrijf en wat je zoekt in een toekomstige stagiaire. Geef leerlingen de tijd om zich te presenteren en heb vragen voorbereid die je wilt stellen. Houd een open mind en bedenk welke student/leerling de beste match zou zijn voor jouw bedrijf.

Studenten
Presenteer jezelf en vertel de werkgevers wat je wilt leren tijdens je stage / werkplekleren en wat je het bedrijf kunt brengen. Wees niet bang om jezelf te zijn. Wees ruimdenkend en respectvol. Zie dit als een kans om een stageplaats of zelfs een toekomstige werkplek te vinden. Beantwoord eerlijk alle vragen en wees gepast gekleed.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Analiseer de feedback van werkgevers en studenten en breng op basis daarvan mogelijk toekomstige wijzigingen aan. Stuur bedankbrieven of e-mails naar de werkgevers met daarbij een samenvatting van de ontvangen feedback. Vraag of ze ook weer een inbreng willen hebben in aankomende JOB DATING-evenementen. En nodig ze uit voor het overleg  met betrekking tot toekomstige evenementen.

Blijf in contact met de bedrijven om het succes van het evenement op te volgen. Leer van mogelijke fouten en constructieve feedback die je ontvangt van werkgevers en studenten.

Werkgever
Geef feedback aan de opleiding en informeer hen of je bereid bent om deel te nemen aan het plannen van een nieuw evenement. Laat de Het beroepsonderwijs weten of het JOB DATING-evenement heeft geholpen bij het vinden van een stagiaire of medewerker.  Informeer de school voor  beroepsonderwijs als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van meer leerlingen. Blijf in contact met de student die je wilt uitnodigen voor een stage of leerwerk overeenkomst bij het bedrijf. Wijs een mentor/leermeester als contactpersoon toe om de leerling te begeleiden en blijf regelmatig in contact met de leraar van de beroepsopleiding.

Aanbevelingen

Gebruik social media voor en na de bijeenkomst om werkgevers te informeren over het aankomende evenement.

In dit voorbeeld was het proefproject gericht op studenten kappersopleiding, maar het kan op bijna elk beroepsopleidingsgebied worden toegepast. Het doel was om studenten te helpen plaatselijke bedrijven te leren kennen waar zij een stageplaats of een leer-werkplaats zouden kunnen vinden.

Inzicht verschaffen in plaatselijke bedrijven, zodat zowel de leerlingen als de potentiële werkgevers kunnen nagaan of zij een goede combinatie vormen. Zodoende het leren stimuleert, ondersteunt en de studenten inzicht te geven in het verantwoordelijkheidsniveau dat zij zouden moeten hebben om in verschillende bedrijven te kunnen werken.

In dit proefproject bezochten de studenten 10 keer gedurende 6 uur per dag verschillende plaatselijke bedrijven. Dit gaf hun de kans om de werkcultuur, de service en het vakmanschap van de vakmensen op verschillende werkplekken te bekijken en te ervaren. Ze werkten aan kleinere taken die door de werkgever werden opgedragen gedurende de zes uur die ze aanwezig waren. De studenten maakten kennis met aspecten van het werken in een kapsalon, bijv. het op professionele wijze beantwoorden van de telefoon, gebruikte tijdregistratiesystemen en verschillende merken van kappersproducten. Onderwerpen zoals ergonomie, veiligheid op het werk en sociale vaardigheden kwamen ook aan bod in de bedrijven die de studenten tijdens hun jobdatingsessies bezochten.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Vóór het evenement nam school contact op met plaatselijke bedrijven om hen in te lichten over het concept van Job Dating in bedrijven. De vraag was of de bedrijven met de school wilden samenwerken door gedurende 6 uur studenten te ontvangen om het kappersvak vanuit hun perspectief te introduceren. Tijdens het eerste contact werd het tijdschema besproken en werden voorlopige afspraken gemaakt. De school legde vervolgens verder contact met de werkgevers die geïnteresseerd waren in het ontvangen van studenten voor Job Dating-sessies.

De tweede stap was een vergadering met de mentoren/leermeesters van de bedrijven die de studenten zouden ondersteunen tijdens de bezoeken aan hun kapsalon. Tijdens deze bijeenkomst bespraken docenten en mentoren het leerplan en maakten ze afspraken over de manier van communiceren en over gemeenschappelijke afspraken voor samenwerking. Het doel hierachter was om iedereen op één lijn te krijgen en ervoor te zorgen dat de leerlingen maximaal voordeel zouden halen uit hun bezoeken. Het hielp docenten en mentoren ook om zich bewust te worden van wat de ander doet en verwacht. Ideeën en tips te krijgen over hoe ze samen het best succesvolle jobdating-sessies konden organiseren. Docenten en mentoren maakten ook afspraken over het soort taken dat de leerlingen tijdens de zes uur in de kapsalon konden uitvoeren. Om een gevarieerde ervaring op te doen en inzicht te verkrijgen in het werken in een kapsalon. Er werd ook besproken en afgesproken wat het leerdoelen zijn van het meewerken.

Als je beslist dat de leerlingen een project krijgen waaraan ze tijdens de Job Dating sessies zullen werken, spreek dan af wat de doelstellingen van het project zijn en hoe het werk/resultaat van het project zal worden beoordeeld.

De docent moet ruim op tijd in contact treden met de bedrijven en de leerlingen. Wees bereid eventuele vragen van studenten, werkgevers of mentoren te beantwoorden. Leg indien mogelijk voorbereidende bezoeken af. Schrijf en geef duidelijke informatie over wat de leerlingen tijdens hun Job Dating-bezoeken moeten doen. Maak afspraken met de mentoren/leermeesters over hoe de opdrachten worden beoordeeld en hoe het contact tijdens en na het evenement wordt onderhouden.

Werkgever
Werkgevers moeten het curriculum leren kennen en de beroepsopleiding/docenten laten weten wat zij de leerlingen kunnen en willen bieden.

Wijs een mentor/leermeester voor de studenten aan en bekijk wat de studenten kunnen en mogen doen. Informeer je medewerkers over de student(en) die je tijdens de Job Dating-sessie(s) zult ontvangen en bereid het bezoek in het algemeen voor. Stel je bedrijf voor aan de school en aan de studenten die zullen deelnemen aan de Job Dating-sessies.

Werk samen en communiceer met de school zodat je te weten komt wat de student heeft geleerd en of zal leren voordat deze naar je bedrijf komt. Spreek met de docenten af hoe de opdrachten en de ontwikkeling van vaardigheden worden beoordeeld/ geëvalueerd.

Studenten
Wees ruimdenkend en bereid om diverse werkplekken in pratijk te ervaren. Onderzoek welke taken je moet en kunt doen tijdens de Job Dating. Bereid je voor en oefen hoe je jezelf het beste kunt presenteren aan de werkgever en de werknemers van het bedrijf en oefen je sociale vaardigheden indien mogelijk. Leer meer over de bedrijven die je gaat bezoeken en kom meer te weten over de verschillende producten en methoden die binnen het vakgebied worden gebruikt.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
De docent moet regelmatig contact houden met de werkgever en de leerling om na te gaan of de ervaring goed verloopt en of de werkgever een leerling een stageplaats wil bieden of in dienst wil nemen.

Werkgever
Studenten beginnen met hun Job Dating en bezoeken bedrijven gedurende 10 keer, 6 uur per dag volgens een overeengekomen en vastgesteld schema. Volg het plan dat tijdens de voorbereidingsfase is gemaakt en laat de leerlingen meekijken naar het werk, de dienstverlening naar klanten en het vakmanschap van de vakmensen. Laat de studenten zo veel mogelijk meewerken en assisteren. Stel de studenten in staat nuttige en noodzakelijke aspecten van het werken in een kapsalon te leren kennen. Bijvoorbeeld: telefoon beantwoorden, kaartcatalogus, verkoop van producten, magazijnbeheer en ook de gezondheids- en veiligheidsaspecten. Tijdens onze pilot waren de studenten in staat om haren te wassen, kleur aan de wortel aan te brengen, haar te föhnen enz.

Mentoren/leermeester moeten zich bewust zijn van ergonomie aspecten, gezondheid en veiligheid en een positief rolmodel zijn voor hun beroep. Stel studenten in staat hun sociale vaardigheden te oefenen en te verbeteren door ze constructieve en aanmoedigende feedback te geven. Dit zal de studenten aanmoedigen om dingen te proberen en het zal hun belangstelling voor het vak vergroten.
Laat de studenten kennis maken met verschillende haarproducten, met de werkcultuur en met de vaardigheden die ze nodig hebben, zodat ze een stageplaats, en na diplomering een baan kunnen vinden.

Studenten
Studenten moeten met een open mind te werk gaan en met jobdating binnen bedrijven een reeks verschillende werkplekken ervaren. Zorg ervoor dat je hard werkt en toon je enthousiasme voor een mogelijke stageplaats.

Na het evenement

Na de Job Dating-sessies wordt een bijeenkomst belegd waarbij zowel de docenten als de werkgevers en/of mentoren aanwezig zijn. Evalueer en analyseer de Job Dating-sessies open en kritisch. Maak afspraken over wat goed ging en wat beter en/of anders kan en moet. Als een werkgever een leerling na de jobdatingsessie een stageplaats wil aanbieden, maak dan een contract volgens de regels van de school en land.

De betrokken docenten moeten ook een bijeenkomst met de leerlingen houden om de jobdatingsessies te bespreken. Dit kan een aparte bijeenkomst zijn waaraan alleen leerlingen en docenten deelnemen of een gezamenlijke vergadering met ook de werkgevers/mentoren.

Aanbevelingen

Zorg voor een gevarieerd aanbod van bedrijven die het werkveld vertegenwoordigen. Hierdoor krijgt de student een goed inzicht in de wereld van het werk binnen zijn beroepsopleidingsgebied. Sommige bedrijven zijn specialisten en andere meer algemeen.

In de proefversie konden de studenten het verschil ervaren tussen “groene salons” en “traditionele salons”, sommige gespecialiseerd in heren- of dameskapsels. Dit stelt de studenten in staat zoveel mogelijk te leren over het aanbod en geeft hun ook het inzicht of zij zich al dan niet in een specifiek gebied willen specialiseren.

Het gaf bedrijven die de verschillende vakgebieden vertegenwoordigen (binnen het specifieke beroepsonderwijs- en -opleidingsgebied) ook de kans om studenten te leren kennen en te zien of een student een goede match voor hen is of niet. Dit helpt om in de toekomst succesvolle stages en leer-werk overeenkomsten te creëren die kunnen leiden tot een arbeidsovereenkomst voor de studenten. Hiermee worden geschoolde en gekwalificeerde werknemers voor de toekomst opgeleid.

Veel studenten haken af tijdens hun stage en in het ergste geval kan dit ertoe leiden dat studenten afhaken van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding die ze zijn begonnen. Vaak is de reden voor het afhaken van studenten het feit dat ze niet in staat zijn geweest en niet genoeg steun hebben gekregen van hun docenten om de juiste keuze te maken voor een bedrijf voor hun stage. En/of dat ze geen realistisch beeld hebben van een bedrijfstak of bedrijf. In sommige gevallen zijn zij zich niet bewust van wat er komt kijken bij het werken in een bepaald bedrijf of beroep. Om dit te voorkomen en om te voorkomen dat studenten afhaken bij hun stage is in Lelystad is de Banencarrousel geïntroduceerd om studenten te helpen een betere band te krijgen met bedrijven waar zij in de toekomst stage zullen lopen.

Het belangrijkste doel van de Banencarrousel is om leerlingen mogelijkheden te bieden waarbij ze meer te weten komen over de branche waarin ze willen gaan werken en zo de juiste keuze kunnen maken voor hun toekomstige stage en latere werkplek/bedrijf. Elke week staat een sector centraal in de Job Carrousel.

Voorbereiding

Het  beroepsonderwijs
De voorbereidingen op school bestaan uit het plannen en uitvoeren van lessen, opdrachten en workshops als introductie van de Job Carrousel. Neem op tijd contact op met potentiële werkgevers, maak een afspraak en informeer ze over het idee achter de Job Carrousel, de doelstellingen ervan en de voordelen die het zal hebben voor de leerlingen en voor de betrokken bedrijven. Bereid het bezoek samen met de betrokken werkgevers voor.

Werkgever
Aangezien dit een VET@work-samenwerking is, is het belangrijk dat de werkgevers en/of werkmentoren/leermeesters bij de verschillende stadia van de planning worden betrokken. De school neemt contact op met de werkgevers met de vraag of zij willen deelnemen. Tijdens het gesprek worden de voordelen van dit project/bezoek aan de werkgever benadrukt. Zoals een betere afstemming tussen de leerlingen en het bedrijf. De school maakt een afspraak met de werkgever voor een datum en tijd en bespreekt wat de duur van het bezoek aan de werkgever kan en zal zijn.

De inhoud van het programma wordt tussen de werkgever en de school besproken. Afhankelijk van de organisatie kan het bezoek bestaan uit alleen een rondleiding of uit daadwerkelijke samenwerkingstaken of -projecten.

De docenten beslissen over de groepsgrootte en zorgen zo nodig voor vervoer. Zij bekijken ook hoeveel bezoeken er per dag of per week kunnen worden afgelegd. De school zal zorgen voor extra medewerkers voor de begeleiding, afhankelijk van de groepsgrootte. De school en de organisatie overleggen hoeveel leerlingen er tegelijk mee kunnen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de school om informatie en documentatie over het bedrijf te vragen, zodat de docenten dit kunnen gebruiken bij hun voorbereiding.

Studenten
De duur van het bezoek moet ook worden aangepast aan het opleidingsniveau en concentratievermogen van de leerling. De leraren moeten in hun lessen wat tijd uittrekken om de organisaties aan de leerlingen voor te stellen. Ze moeten de website bekijken en de kenmerken van de toekomstige beroepsmogelijkheden bij een bepaald bedrijf te weten zien te komen. De leerlingen moeten ook vragen voorbereiden die ze tijdens het bezoek aan de werkgever kunnen stellen.

Uitvoering

Het  beroepsonderwijs
Niet alleen de studenten, maar ook de docenten krijgen een beter inzicht op wat in de toekomst door bedrijven van hun studenten wordt verwacht. Tijdens het bezoek krijgen de docenten ook meer informatie over de bedrijfscultuur en de apparatuur en methoden die in de bedrijven worden gebruikt.

Werkgever
Tijdens het bezoek geeft de werkgever de student een realistisch beeld van hoe het er in de organisatie aan toe gaat en hoe een werkdag eruitziet. Tijdens het bezoek is het belangrijk dat de werkgever realistisch is over de werkdruk, lange dagen, werken in het weekend en de mentale druk die het werk met zich meebrengt.

Door vooraf een bedrijf te bezoeken, kunnen beide partijen ook ervaren of er een match is tussen de student en het bedrijf.

Studenten
De dag van het bezoek moeten de studenten goed voorbereid op pad gaan met de vragen die ze tijdens de lessen vooraf hebben bedacht. Ze kunnen zich oriënteren op het bedrijf, wat het werk inhoudt en of ze er stage willen lopen.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Na het evenement neemt de school contact op met de werkgever om te informeren of deze punten van verbetering ziet met betrekking tot de Job Carrousel.

Werkgever
Student en werkgever hebben een beter beeld van elkaar.  Als de studenten beter voorbereid zijn en de juiste match vormen, zal dit de samenwerking tussen de school en de werkgever verbeteren.

Studenten
Na elk bezoek maakt de student een verslag van zijn bevindingen en neemt de conclusie op in zijn loopbaanverslag. De leerlingen maken hun definitieve keuze na hun bezoeken.

Aanbevelingen

Bespreek met de docenten of de bezoeken meer of andere inzichten in het beroep hebben opgeleverd. Hoe dragen de bezoeken bij aan: inhoud van de lessen, maken van matches, samenwerking met de werkgevers, verbetering van de Job Carrousel enz.

Scroll naar boven