Methode 7: Blijven praten

Inleiding

Zorg voor communicatie in drie richtingen! In een partnerschap tussen werkgevers en scholen waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de vaardigheden van studenten/leerlingen, moeten alle partijen (inclusief de studenten/leerlingen) op de hoogte worden gehouden van wat er in de samenwerking gebeurt. Regelmatige communicatie met alle partijen zorgt voor duidelijkheid en richting voor een succesvolle samenwerking. Dit kan formele en informele communicatie omvatten met geplande voortgangsbeoordelingen en informeel bijpraten om effectieve werkrelaties op te bouwen.

cases singing from the same hymn keep talking

Voorbeelden van: Blijven Praten, die zijn uitgeprobeerd binnen het VET@work-project

Een evenement waaraan onderwijsinstellingen, docenten, mentor-docenten, studenten, werkgevers en werkmentoren deelnemen. Doel is gezamenlijk de inhoud, uitvoering en tijdschema’s van het beroepsopleidingscurriculum te plannen. Doel is beide partijen bewuster te maken en ervoor te zorgen dat het aangeboden curriculum aan de behoeften van de werkgevers/werkwereld voldoet. De deelnemers bestaan uit het management, hoofden van eenheden, docenten, werkgevers, werkmentoren en studenten. De Leercafés zijn het vervolg op de Planningsacademies.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Maak een agenda die ruimte voor discussie biedt. Nodig de hoofden van de afdelingen, de docenten, de werkgevers, de werkmentoren en de studenten uit om rond de tafel te gaan zitten en te discussiëren om het eens te worden over de inhoud en de uitvoering van het curriculum. Presentaties die je voorbereidt moeten in een begrijpelijke taal worden opgesteld. Stuur het materiaal dat u tijdens het evenement wilt bespreken van tevoren naar alle deelnemers.

Werkgever
Zorg ervoor dat de werkgevers op de hoogte worden gebracht van de bijeenkomst en dat zij echt worden uitgenodigd om inspraak te hebben in de manier waarop de leerplannen zullen worden uitgevoerd. Nodig iedereen uit en niet alleen degenen die positief staan tegenover een samenwerking tussen beroepsonderwijs en werkgevers.

Studenten
De studenten moeten vóór het evenement worden voorbereid en vragen en feedback verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld door te informeren bij andere leerlingen die de betreffende opleidingen volgen.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Begin met een inleiding en presenteer de opzet van het evenement. Vraag de deelnemers aan ‘rondetafels’ plaats te nemen, zodat elke tafel ten minste uit een docent, werkgever, werkmentor en een student bestaat. Geef de ‘rondetafels’ voldoende tijd om te praten en tot een consensus te komen. Zorg ervoor dat iedereen dezelfde opvatting heeft over de belangrijkste concepten en termen die zijn besproken. Vraag de deelnemers om te delen wat ze aan hun tafel hebben besproken. Zorg ervoor dat er ook tijd is om informeel te discussiëren, bijvoorbeeld tijdens koffiepauzes en de lunch. Maak afspraken over hoe de samenwerking in de toekomst kan worden voortgezet.

Werkgever
Werkgevers moeten worden aangemoedigd om hun mening te geven over de opleiding die wordt gegeven. Om met positieve oplossingen te komen in plaats van negatieve kritiek te leveren op de school.

Studenten
Studenten moeten zich voldoende op hun gemak kunnen voelen om hun opmerkingen en die van hun klasgenoten te kunnen uiten. Ze moeten een evenwichtig beeld schetsen van het curruculum in praktijk zonder al te veel in details te treden.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Stuur een verslag van de bijeenkomst naar alle deelnemers. Creëer een (online) forum waar de samenwerking kan worden voortgezet en zorg ervoor dat de partijen weten wanneer het volgende leercafe gehouden zal worden. Zorg ervoor dat alle bijdragers worden geïnformeerd en geef een follow-up om aan te geven dat ieders inbreng gehoord en dat er actie wordt ondernomen.

Werkgever
Blijf feedback geven en steun de ontwikkeling van het curriculum door contact te houden met de opleiding en constructieve opmerkingen voor verbetering te geven.

Studenten
Na het evenement moeten de studenten een terugkoppeling geven aan de leerlingen die niet aanwezig waren om ervoor te zorgen dat de acties worden uitgevoerd en de leerervaring voor toekomstige studenten wordt verbeterd.

Aanbevelingen

Om de samenwerking vlotter te laten verlopen, stuur de deelnemers al het materiaal dat zal worden besproken en waaraan zal worden gewerkt voorafgaand aan het evenement. Je kunt ook soortgelijke evenementen organiseren bij een van de deelnemende werkgevers of een virtueel leercafe organiseren.

Zorg ervoor dat de evenementen regelmatig worden gehouden en dat alle belangstellenden worden uitgenodigd. Betrek nieuwe werkgevers en werkmentoren erbij zodra ze ook maar de geringste belangstelling voor deelname tonen.

Veel onderwijsinstellingen zijn nogal intern gericht op het proces van het geven van goed onderwijs. Om samenwerking met werkgevers op te zetten, zal meer aandacht moeten worden besteed buiten de school. Daarvoor is het nodig een goed netwerk op te bouwen. In Lelystad is het opbouwen van netwerken een onderdeel geworden van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

In het bedrijfsleven is dat al lang gebruikelijk en bewezen effectief: Netwerken. Ondernemers ontmoeten elkaar en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld overheden of non-profit organisaties. Tijdens congressen, netwerkbijeenkomsten, serviceclubs en dergelijke ontmoeten mensen elkaar vaak in een ontspannen sfeer. Hier worden relaties opgebouwd en wordt gebouwd aan toekomstige samenwerkingen. Werkopdrachten worden toegekend aan relaties en bekenden van relaties. Goede referenties zijn belangrijk.

In Lelystad is het opbouwen van netwerken een onderdeel geworden van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Contactpersonen en docenten uit het onderwijs netwerken zelf actief. Daarnaast worden er netwerkevenementen georganiseerd vanuit het bestaande samenwerkingsverband (Lelytalent) tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Voorbereiding

Het beroepsonderwijs
Zorg er als onderwijsinstelling voor dat Netwerken een serieus onderdeel van het werk wordt. Dat wil zeggen, budget en investering in tijd is onontbeerlijk. Organiseer een aansprekend evenement dat bestaat uit een evenwichtige combinatie tussen informatie, kennisuitwisseling en ontspanning. Vooral het ontspannende deel moet aantrekkelijk zijn voor de werkgevers. De bijeenkomst is vaak ook een ontspannende afwisseling in een druk bestaan. Lekker eten en drinken spelen daarbij zeker een rol.

Zorg voor een geschikte datum, kijk wat er die dag nog meer te doen is en of dat niet conflicteert. Zorg voor een geschikt tijdstip dat goed past in de agenda van de ondernemers. Vaak aan het eind van de middag of op een avond.

Overleg persoonlijk met de belangrijkste werkgevers om plaats, datum en tijdstip van het evenement vast te stellen. Zorg ervoor dat uitnodigingen op tijd de deur uitgaan en stuur later een herinnering. Zorg voor een in de tijd beperkt programma, zodat er voldoende ruimte is voor informeel netwerken en het informatieve gedeelte voor veel aanwezigen interessant is. Zorg voor een cadeautje als aandenken aan het evenement, achteraf in de vorm van een goodiebag, een boekje of iets dergelijks.

Leerkrachten of andere vertegenwoordigers van de school moeten bereid zijn om buiten de schooluren te werken. Je moet hen dus overtuigen van het belang en de doelstellingen van het evenement.

Werkgever
De werkgever moet overtuigd zijn van nut en noodzaak van het evenement en bereid zijn er tijd in te steken. Een aantrekkelijk programma kan helpen om de werkgever te overtuigen. Ook het perspectief om collega’s te ontmoeten en interessante nieuwe contacten te leggen.

Studenten
Studenten kunnen betrokken worden bij de organisatie van het evenement. Denk aan logistiek, administratie, promotie en catering. Studenten moeten zich voorbereiden op het evenement. Hoe moeten ze zich presenteren en werken tijdens het evenement en naar de gasten.  Er is maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Iemands toekomstige werkgever kan deelnemer zijn aan het netwerkevenement.

Uitvoering

Het beroepsonderwijs
Bereid alle vertegenwoordigers van de school voor op de kunst van het netwerken:

  • Bereid alle vertegenwoordigers van de school voor op de kunst van het netwerken:
  • Ga niet gezellig bij je collega’s zitten, maar ontmoet vooral nieuwe mensen.
  • Het is een netwerkevenement, dus het is heel normaal om je aan een totaal vreemde voor te stellen.
  • Deel niet alleen visitekaartjes uit, maar vraag er ook actief naar bij anderen.
  • Wees geïnteresseerd in het verhaal van de ander maar zorg dat je ook je eigen verhaal (pitch) klaar hebt.
  • Maak nieuwe contacten maar zoek ook je bestaande contacten op. Elkaar in een ontspannen sfeer op de hoogte brengen van ontwikkelingen kan ook in de samenwerking verrassende resultaten opleveren.

Werkgever
Veel werkgevers zijn gewend om deel te nemen aan netwerkevenementen. Maar de meeste van deze evenementen zijn gericht op business to business en niet op samenwerking met scholen. Het advies aan werkgevers is dan ook om zich goed voor te bereiden. Wat wilt u als werkgever bereiken? Met wie zou u in contact willen komen? Breng niet alleen je eigen ideeën mee, maar wees ook geïnteresseerd in het programma en de ideeën die de school aanreikt. En natuurlijk neem je je visitekaartjes mee.

Studenten
Laat je van je beste kant zien. Neem je taak serieus en wees gastvrij naar de deelnemers van het evenement. Een vooruitziende student heeft ook zijn eigen visitekaartjes om met interessante mensen in contact te komen.

Na het evenement

Het beroepsonderwijs
Natuurlijk zijn we blij als het netwerkevenement succesvol was en bijna alles volgens plan verliep. Maar de voordelen ervan kunnen zeer nuttig zijn. Welke informatie hebben we tijdens het evenement opgedaan? Hebben we interessante ideeën verzameld? Welke contacten zijn interessant? Wat voor follow-up is mogelijk?  Wie gaat er actie ondernemen?

Evalueer het evenement ook met collega’s en betrokken studenten: wat ging goed en wat kan beter? Stuur de genodigden een bedankmail en vraag om feedback over de organisatie en inhoud van het programma. Neem de feedback en evaluatie mee voor het volgende evenement.

Leg verder contact met de personen die u persoonlijk hebt ontmoet. Gebruik hiervoor o.a. LinkedIn of stuur hen een persoonlijke e-mail. Deze nieuwe netwerkcontacten kunnen helpen bij het realiseren van nieuwe samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Werkgever
Denk na over nieuwe mogelijkheden in samenwerking met het beroepsonderwijs. Beter opgeleide studenten die beter passen op de werkvloer. Meer studenten interesseren voor uw bedrijf. Meer en beter opgeleide werknemers in de nabije toekomst.

Studenten
Evalueer het evenement samen met de docenten. Wat hebben jullie ervan geleerd? Wat kan er de volgende keer beter? Heb je interessante mensen ontmoet en hoe kun je dit contact voortzetten?

Aanbevelingen

Zorg ervoor dat elke vertegenwoordiger van de organisatie een visitekaartje heeft.

Zorg ervoor dat je voldoende aandacht besteedt aan de follow-up en dat je de contacten actief houdt.

Wees je ervan bewust dat je je als vertegenwoordiger van een onderwijsinstelling moet aanpassen aan de tijd en omstandigheden van de werkgevers. Op dinsdagochtend zul je weinig werkgevers enthousiast krijgen voor een bijeenkomst

Scroll naar boven