Menetelmä 7: Jatka keskustelua

Johdanto

Harjoittele kolmisuuntaista viestintää! Työnantajan ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien välisessä kumppanuuksissa joissa keskitytään opiskelijoiden taitojen kehittämiseen, on tärkeää että kaikki osapuolet (myös opiskelijat) pidetään ajan tasalla siitä mitä yhteistyössä tapahtuu. Säännöllinen yhteydenpito ylläpitää selkeyttä ja antaa osviittaa yhteistyön onnistumiselle. Yhteydenpitoon voi sisältyä virallista ja epävirallista viestintää joka sisältää aikataulullista edistymistä sekä epävirallisia tapaamisia tehokkaiden työsuhteiden kehittämiseksi.

cases singing from the same hymn keep talking

Esimerkkejä Jatka keskustelua kokeiluista VET@work-hankkeen puitteissa

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tiloissa järjestettävä tapahtuma johon osallistuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opettajat, ohjaavat opettajat, opiskelijat, työnantajat ja työpaikkaohjaajat. Tavoitteena on yhdessä suunnitella ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman sisältö, toteutus ja aikataulu. Tavoitteena on myös lisätä molempien osapuolten tietoisuutta ja varmistaa opetussuunnitelma vastaa työnantajien/työelämän tarpeita. Osallistujien tulisi koostua johdosta, yksiköiden johtajista, opettajista, työnantajista, työpaikkaohjaajista ja opiskelijoista. Oppimiskahvilat ovat jatkoa suunnitteluakatemioille.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Laadi esityslista joka mahdollistaa keskustelun ja kutsuu yksiköiden johtajat, opettajat, työnantajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat keskustelemaan ja sopimaan opetussuunnitelmien sisällöstä ja toteuttamisesta. Valmistelemissasi esityksissä tulisi käyttää helposti ymmärrettävää kieltä. Lähetä kaikille osallistujille etukäteen aineisto josta keskustelettte tilaisuuden aikana.

Työnantaja
Varmista, että työnantajille tiedotetaan tapahtumasta ja että heidät on aidosti kutsuttu vaikuttamaan siihen miten opetussuunnitelmat toteutetaan. Kutsukaa kaikki eivätkä ainoastaan ne, jotka suhtautuvat myönteisesti ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön.

Opiskelijat
Opiskelijoiden olisi valmistauduttava ennen tapahtumaa keräämään palautetta muilta opiskelijoilta. Palautteeseen voisi sisältyä kurssin edustajien käyttäminen opiskelijoiden kommenttien ja ajatusten välittämiseen.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Aloita esittele tapahtuma ja tapahtuman sisältö. Pyydä osallistujia istumaan pyöreisiin pöytiin siten että jokaisessa pöydässä on vähintään opettaja, työnantaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Anna pöydille riittävästi aikaa keskustella ja päästä yhteisymmärrykseen. Varmista, että kaikki ymmärtävät keskeiset käsitteet ja termit samalla tavalla. Pyydä osallistujia selostamaan mistä he ovat keskustelleet pöydissään. Varmista että aikaa on myös epäviralliseen keskusteluun esimerkiksi kahvitaukojen ja lounaan aikana. Sopikaa yhteistyön jatkosta.

Työnantaja
Työnantajia olisi rohkaistava esittämään mielipiteensä tarjotusta koulutuksesta ja esittämään rakentavia ratkaisuja sen sijaan että jumittuu antamaan negatiivistä kritiikkiä ammatillisesta koulutuksesta ja hallituksen politiikkaa kohtaan.

Opiskelijat
Opiskelijoiden tulisi tuntea olonsa mukavaksi jotta he voivat ilmaista omat ja luokkatovereidensa mielipiteet. Heidän olisi annettava tasapainoinen näkemys opetussuunnitelmista menemättä liian yksityiskohtaisiin yksityiskohtiin.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Lähetä yhteenveto tapahtumasta kaikille osallistujille. Luo (verkko)foorumi jossa yhteistyö voi jatkua, ja varmista että osapuolet tietävät milloin seuraava tilaisuus järjestetään. Muista että kaikki osallistujien ääniä on kuultu ja että muutoksia tapahtuu.

Työnantaja
Jatka palautteen antamista ja tue opetussuunnitelman kehittämistä olemalla yhteydessä ammatillisen koulutuksen järjestäjään ja esittämällä rakentavia parannusehdotuksia.

Opiskelijat
Tapahtuman jälkeen opiskelijoiden tulisi antaa yhteenveto tilaisuudesta niille jotka eivät olleet paikalla varmistaakseen että ehdotetut toimet toteutetaan ja oppimiskokemusta parannetaan tuleville opiskelijoille.

Suositukset

Yhteistyön sujuvoittamiseksi lähetä osallistujille kaikki materiaali josta keskustellaan ja jota käsitellään ennen tapahtumaa. Voit myös järjestää vastaavia tapahtumia sellaisen työnantajan tiloissa joka osallistuu tilaisuuteen tai voit vaihtoehtoisesti järjestää virtuaalisia tapaamisia.

Varmista että tapahtumia järjestetään säännöllisesti ja että kaikki kiinnostuneet osapuolet kutsutaan mukaan. Kutsu uusia työnantajia ja työpaikkaohjaajia mukaan heti kun he osoittavat pienintäkään kiinnostusta.

Monet oppilaitokset sijoittavat paljon aikaa sisäisesti tarjotakseen hyvää koulutusta. Koulujen ja työnantajien yhteistyön luomiseksi, ammatillisen koulutuksen järjestäjät tulisi kiinnittää enemmän huomiota koulun ulkopuolelle. Tämä edellyttää hyvän verkoston rakentamista. Lelystadissa verkostojen rakentamisesta on tullut osa koulutuksen ja yritysten välistä yhteistyötä.

Liiketoiminnassa verkostoituminen on ollut jo pitkään tapana ja se on osoittautunut tehokkaaksi. Yrittäjät tapaavat toisiaan ja esimerkiksi hallitusten tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen edustajia. Konferensseissa, verkostotapaamisissa, palvelukerhoissa ja vastaavissa tilaisuuksissa ihmiset tapaavat usein rennossa ilmapiirissä. Tällöin luodaan suhteita ja rakennetaan tulevaa yhteistyötä. Työprojekteja saa suhteiden kautta ja annetaan suhteiden tutuille. Myönteiset suositukset ovat tärkeitä.

Lelystadissa verkostojen rakentamisesta on tullut osa koulutuksen ja yritysten välistä yhteistyötä. Koulutuksen yhteyshenkilöt ja opettajat verkostoituvat aktiivisesti. Lisäksi verkostoitumistapahtumia järjestetään myös koulutuksen ja liike-elämän välisen nykyisen kumppanuuden (Lelytalent) puitteissa.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Oppilaitoksena on varmistettava, että verkostoitumisesta tulee osa työnkuvaa. Toisin sanoen budjetti ja ajallinen panostus ovat välttämättömiä. Järjestä houkutteleva tapahtuma, joka koostuu tasapainoisesta yhdistelmästä tietoa, tiedonvaihtoa ja rentoutumista. Erityisesti rentouttavan osuuden pitäisi olla työnantajia houkutteleva. Tapaamisen tulisi olla rentouttavaa vaihtelua kiireiseen elämään. Hyvä ruoka ja juoma varmistaa tämän.

Varmista että sinulla on sopiva päivämäärä tarkistamalla mitä muuta tapahtumia sinä päivänä on ja että tämä tilaisuus ei mene päällekkäin muiden tilaisuuksien kanssa. Varmista että aika sopii hyvin yrittäjien agendoihin, hyviä ajankohtia ovat usein iltapäivän loppupuoli tai illalla.

Ota henkilökohtaisesti yhteyttä alueen tärkeimpiin työnantajiin, määrittääksesi tilaisuuden paikan, päivämäärän ja kellonajan. Varmista että kutsut lähtevät ajoissa ja lähetä muistutus tilaisuudesta myöhemmin. Tee ajallisesti rajattu ohjelma jotta epäviralliselle verkostoitumiselle jää riittävästi tilaa sillä informatiivinen osuus kiinnostaa monia. Tarjoa tapahtuman muistoksi lahja, joka voi olla namupussi, vihkonen tai jotain vastaavaa.

Opettajien tai muiden koulun edustajien on oltava valmiita työskentelemään kouluajan ulkopuolella. Sinun on siis vakuutettava heidät tapahtuman tärkeydestä ja tavoitteista.

Työnantaja
Työnantajan on oltava vakuuttunut tapahtuman hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta ja oltava valmis käyttämään siihen aikaa. Houkutteleva ohjelma voi auttaa vakuuttamaan työnantajan. Myös näkökulma kollegojen tapaamiseen ja mielenkiintoisiin uusiin yhteyksiin voi toimia motivaattorina.

Opiskelijat
Opiskelijat voivat osallistua tapahtuman järjestämiseen. Ajattele logistiikkaa, hallintoa, myynninedistämistä ja tarjoiluja. Opiskelijoiden on valmistauduttava tapahtumaan ja opittava miten esiintyä, käyttäytyä ja työskennellä tapahtumassa vieraiden kanssa.  On vain yksi tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma sillä tilaisuudessa mukana oleva työnantaja voi olla opiskelijan tuleva esimies.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Valmista ja opeta kaikki koulun edustajat verkostoitumaan:

  • Varmista, että sinulla on käyntikortteja mukanasi, äläkä säästele niiden kanssa.
  • Älä istu mukavasti kollegojesi kanssa, vaan tutustu ennen kaikkea uusiin ihmisiin.
  • Kyseessä on verkostoitumistapahtuma, joten on aivan normaalia esittäytyä täysin vieraalle ihmiselle.
  • Älä vain jaa käyntikortteja, vaan pyydä niitä aktiivisesti muilta.
  • Ole kiinnostunut toisen tarinasta, mutta varmista, että sinulla on myös oma tarinasi valmiina.
  • Hanki uusia kontakteja mutta älä unohda olemassa olevia kontaktejasi. Tapahtuneesta kehityksestä jutteleminen rennossa ilmapiirissä voi myös tuottaa yllättäviä tuloksia yhteistyössä.

Työnantaja
Monet työnantajat ovat tottuneet osallistumaan verkostoitumistapahtumiin. Suurin osa näistä tapahtumista on kuitenkin suunnattu yritysten väliseen yhteistyöhön eikä yhteistyöhön koulujen kanssa. Työnantajien kannattaa myös valmistautua. Mitä olet työnantajana valmis saavuttamaan? Keneen haluaisit ottaa yhteyttä? Älkää tuoko pelkästään omia ideoita, vaan olkaa myös kiinnostuneita koulun tarjoamasta ohjelmasta ja ideoista. Ja luonnollisesti tuo käyntikorttisi.

Opiskelijat
Näytä itsesi parhaalta puoleltasi. Ota työsi vakavasti ja ole vieraanvarainen tapahtuman osallistujille. Kaukonäköisellä opiskelijalla on myös omat käyntikortit joiden kautta hän voi sitoa kontaktin kiinnostaviin ihmisiin.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Olemme tottakai tyytyväisiä jos verkostoitumistapahtuma oli onnistunut ja kaikki meni suunnitelmien mukaan. Tilaisuudesta saatu hyöty voi olla erittäin hyödyllinen. Mitä tietoa saimme tapahtuman aikana? Keräsimmekö mielenkiintoisia ideoita? Mitkä kontakteista oli mielenkiintoisia? Minkälaiset jatkotoimenpiteet ovat mahdollista?  Kuka ryhtyy toimiin?

Arvioi tapahtumaa myös kollegoiden ja osallistuneiden opiskelijoiden kanssa: mikä sujui hyvin ja mitä voisi parantaa? Lähetä kutsutuille kiitossähköposti ja pyydä palautetta ohjelman järjestämisestä ja sisällöstä ja ota palaute ja arviointi mukaan kun suunnittelet seuraavaa tilaisuutta.

Ole yhteydessä niihin henkilöihin jotka olet henkilökohtaisesti tavannut. Tähän yhteydenpitoon voit hyödyntää LinkedIniä tai lähetä heille henkilökohtainen sähköpostiviesti. Saadut uudet verkostokontaktit voivat auttaa toteuttamaan uusia yhteistöitä koulutuksen ja yritysten välillä.

Työnantaja
Mieti yhteistyön uusia mahdollisuuksia yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa: Paremmin koulutettuja opiskelijoita, jotka sopivat paremmin työelämään. Saat enemmän opiskelijoita kiinnostumaan yrityksestäsi.

Opiskelijat
Arvioi tapahtumaa yhdessä opettajien kanssa. Mitä opitte siitä? Mikä voisi tehdä paremmin ensi kerralla? Tapasitteko mielenkiintoisia ihmisiä ja miten voit jatkaa yhteydenpitoa?

Suositukset

Varmista että jokaisella organisaation edustajalla on käyntikortit.

Varmista että kiinnität riittävästi huomiota jatkotoimenpiteisiin ja pidät yhteydet elossa.

Ole tietoinen siitä, että oppilaitoksen edustajana sinun on sopeuduttava työnantajien aikoihin ja olosuhteisiin. Tiistaiaamuna saat harvat työnantajat innostumaan tapaamisesta.

Vieritä ylös