Hyödyt

Johdanto

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työelämän välinen avoin yhteistyö vaikuttaa myönteisesti ammatillisen koulutuksen laatuun ja opettajien, työnantajien, työpaikkaohjaajien ja ennen kaikkea opiskelijoiden taitojen kehittämiseen.

benefits

Arvioidessamme tämän hankkeen ja VET@work käsikirjan vaikutusta sitoutumisen vahvistamiseen kysyimme itseltämme: 1) Olemmeko onnistuneet saamaan ylimmän johdon hyväksynnän ja kehittämään vision ammatillisen koulutuksen ja sisällyttämään työelämän yhteistyön olemassa oleviin strategioihin ja visioihin; 2) Miten käsikirjamme tukee ja kannustaa ammatillisen koulutuksen tarjoajien, opettajien, työnantajien ja työpaikkaohjaajien välistä yhteistyötä; ja 3) Olemmeko pystyneet osoittamaan, miten tärkeää on, että ammatillisen koulutuksen tarjoajat ja työnantajat toteuttavat toimintatapoja, menetelmiä ja resursseja tavalla joka mahdollistaa ja kannustaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä.

Kun on kyse yhteistyön aloittamisesta ja vahvistamisesta, kysyimme itseltämme seuraavaa: 1) Miten käsikirjamme auttaa luomaan keinoja tehokkaan ja avoimen viestinnän toteuttamiseksi työnantajien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä? 2) Miten käsikirja voi auttaa varmistamaan kestävän ja laadukkaan yhteistyön, joka johtaa tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet voittavat, ja 3) Miten auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työnantajia arvioimaan valmiutensa yhteistyöhön ja aloittaa yhteistyön, joka vastaa heidän kokemustasoaan.

Seuraavaksi keskityimme yhteistyöhön ja kysyimme itseltämme, 1) onnistuimmeko osoittamaan, miten tärkeää on integroida oppimisohjelma/opetussuunnitelma josta on neuvoteltu, suunniteltu ja mukautettu yhdessä ja joka vastaa kaikkien osapuolten tarpeisiin; 2) onnistuimmeko osoittamaan, miten tärkeää on varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys oppimistavoitteista ja yhteistyössä käytetyistä määritelmistä/termeistä; ja 3) onnistuimmeko auttamaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia uudistamaan tapaa jolla he tekevät yhteistyötä ja kommunikoivat ja täten parantamaan ammatillisen koulutuksen laatua.

Viimeisenä painopisteenä oli juhlistaminen ja arviointi siitä miten 1) ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö auttaa opiskelijoita saavuttamaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet tavalla, joka tekee siirtymisen ammatillisesta koulutuksesta työelämään sujuvampaa, 2) parhaiden käytäntöjen jakaminen johtaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän lähettiläisiin jotka auttavat tekemään ammatillisesta koulutuksesta houkuttelevampaa, ja 3) ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö tarjoaa opiskelijoille parempia uramahdollisuuksia ja jatkuvaa ammatillista kehitystä.

Scroll to Top