Muutamia vinkkejä siihen mitä tulisi välttää kun rakentaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välistä yhteistyötä.

VET@WORK 404 page

Se että kuvittelet että työnantaja on vain tarjoamassa työkokemusta ja että hänen pitäisi olla kiitollinen yhteistyöstä on väärä lähestymistapa pitkäaikaisen suhteen rakentamiseen. Kyseessä tulee olla tasavertainen kumppanuus, ja sinun tulisi kunnioittaa työnantajan tarjoamaa aikaa ja vaivaa.

Jos et tee kotitehtäviäsi ennen ensimmäistä tapaamista, vaikutat epäammattimaiselta ja välinpitämättömältä. Sinun tulee valmistautua tapaamiseen, hakea tietoa yrityksestä ja alasta sekä tietää kaikki opiskelijan vaatimukset ja tarpeet.

On tärkeää kertoa avoimesti työkokemuksen tai harjoittelun tarkoituksista ja vaatimuksista. Mikään ei ole pahempaa kuin se, että työnantaja ei ole tietoinen vaatimuksista ja toteaa myöhemmin: ”Minulle ei ole koskaan kerrottu tästä”.

Saattaa olla, että sinulla on ennakkokäsitys siitä, millaista yhteistyötä etsit, mutta on tärkeää olla avoin ja kuunnella kaikkien osapuolten tarpeita. Onnistuneessa yhteistyössä on kyse kaikkien osapuolten tarpeiden täyttämisestä.

Onnistunut yhteistyö perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen. Jos sanot tekeväsi jotain, varmista, että teet sen myös. Älä myöskään lupaa mitään, mitä et pysty pitämään – ole realistinen, rehellinen ja luotettava.

Työnantajat arvostavat aikaansa, ja pitkät kokoukset ja tapaamisten laiminlyönnit voivat vahingoittaa olemassa olevaa luottamusta. Kunnioita työnantajan aikaa ja käytä se parhaalla mahdollisella tavalla valmistautumalla ja toimimalla ammattimaisesti.

Työnantajilla on työpaikoillaan oma kielensä ja tekninen terminologiansa. Niin myös oppilaitoksilla ja ammatillisen koulutuksen tarjoajilla. Jos et pysty kommunikoimaan yksinkertaisesti ilman jargonia, menetät työnantajasi, ja suhde katkeaa. Käytä mahdollisuuksien mukaan yhteistä kieltä, selitä ja opi ymmärtämään teknistä kieltä jota kaikki voivat seurata.

Kun kilpajuoksu yhteistyöpaikan saamiseksi on käynnissä, voi olla helppoa jättää huomioimatta joitakin negatiivisia seikkoja ja siirtämällä niitä tulevaisuuteen. Tämä voi johtaa suurempiin ongelmiin myöhemmin, joten varmista, että puutut näihin ongelmiin ja etsit niihin ratkaisuja heti alusta alkaen.

Yhteistyön käyttäminen oman asian edistämiseksi on lyhyen aikavälin ratkaisu, eikä sillä rakenneta pitkän aikavälin menestystä. Varmista, että asetut muiden sidosryhmien asemaan ja pyri tekemään yhteistyötä kaikkien etua ajatellen. Varmista, että käytät avointa viestintää ja olet valmis kuuntelemaan muiden näkökulmaa. Parhaat yhteistyömuodot perustuvat siihen, että kaikki tuntevat olevansa voittajia.

Kun kyseessä on uusi tai kehitteillä oleva yhteistyö, älä odota, että kaikki on täydellistä alusta alkaen. Sinun on jatkettava odotusten selittämistä, oltava säännöllisesti yhteydessä ja annettava tarvittaessa tukea. Aloita pienin askelin ja rakenna vankka silta kaikille. Varmista, että annat säännöllistä ja myönteistä palautetta joka auttaa luottamukseen kasvuun.

Vieritä ylös