Haasteet; vaikeasti voitettavia, mutta välttämättömiä edistymisen kannalta

Vaikka sinulla olisi selkeä visio ja osaisit ilmaista, mitä haluat saavuttaa, kohtaat silti hyvin todennäköisesti haasteisiin kun perustat ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön. Älä anna haasteiden estää sinua! Pidä niitä keinona parantaa tekemäsi työn laatua ja varmistaa että opiskelijat saavat tarvittavat taidot, jotta he menestyvät työelämässään. Pidä haasteita mahdollisuutena kasvaa ja kehittyä, sillä haasteet pakottavat sinut ajattelemaan ja tarkastelemaan tapojasi toimia eri näkökulmista. Kun suhtaudut kohtaamiisi haasteisiin avoimin mielin, tiedostat millaisia edistymistä estäviä pelkoja on olemassa. Ymmärrät miten toimia jotta voit vakuuttaa että avoimen ja aidon yhteistyön luominen ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työelämän välille on hyödyllistä. Varmista, että otat kaikki osapuolet mukaan prosessiin ja että teet heidät tietoisiksi haasteista joita ratkaista. Kannustaaksesi ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja/tai työnantajia kohtaamaan haasteisiin yhteistyössä sinun on näytettävä mitä hyötyjä haasteiden voittamisesta on yrityksellesi, ammatilliselle koulutukselle ja kaikkien asianosaisten taitojen kehittymiselle.

VET@work-tiimi on jakanut esteet kolmeen pääluokkaan: ulkoiset, sisäiset ja tapoin liittyvät esteet. Alaluvuissa kerrotaan, mitkä ovat mielestämme 5 suurinta haastetta kussakin kolmessa pääluokassa sekä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Muista, että sinun ei tarvitse ratkaista kaikkia haasteita. Jo yhden tai kahden haasteen ratkaiseminen on hyvä alku joka saa asianosaiset näkemään haasteita keinona parantaa yhteistyötä ja ammatillisen koulutuksen laatua.

Kolme haastetta, joita todennäköisesti kohtaat kun olet aloittamassa VET@work yhteistyötä:

Coming together is the beginning

Keeping together is progress

Working together is success

Henry Ford, Industrialist and business magnate

Scroll to Top