Menetelmä 11: Miten pärjään?

Johdanto

Anna säännöllistä palautetta! Yhteistyön aikana on tärkeää varata säännöllisesti aikaa oppimissuunnitelman ja yhteistyön tavoitteiden tarkistamiseen. Arviointi- ja palauteprosessin aikana tulisi keskittyä opiskelijan edistykseen, jotta ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työnantaja voivat tunnistaa ja ratkaista kaikki yhteistyön aikana ilmenneet ongelmat. Tämä antaa tilaisuuden arvioida, miten yhteistyö on vaikuttanut opiskelijan taitojen kehittymiseen. Se tarjoaa kaikille osapuolille tilaisuuden antaa palautetta ja sopia muutoksista, jotka auttavat pitämään ohjelman aikataulussa ja vahvistavat yhteistyön laatua. Tämä on virallinen toimintatapa, joka olisi sisällytettävä yhteistyösopimukseen.

cases how am i doing

Esimerkkejä VET@work hankkeessa testatuista Miten pärjään?-kokeiluista

Työhön liittyvien projektien aikana, joissa oppilas saa valvotusti valmiiksi ennalta määrättyjä tehtäviä. Opiskelija laatii raportin ja ottaa valokuvia projekteistaan sen jälkeen kun ohjaaja on antanut palautetta. Ohjaaja antaa myös raportin opiskelijasta ja hänen suorituksestaan.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Lukukauden alussa järjestetään opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa tapaaminen jossa opetussuunnitelma esitellään. Siinä käydään läpi miten opiskelijan tulee toimittaa ennen- ja jälkeenpäin otettuja valokuvia hankkeistaan ja miten valokuvat/projekti arvioidaan.

Työnantaja
Määrittele erilaisia tehtäviä, jotka vastaavat opetussuunnitelmaa.

Opiskelija
Ole tietoinen siitä, mitä harjoittelujakson aikana odotetaan käyttäytymisen, tehtävien ja oppimisen osalta.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ole säännöllisesti yhteydessä opiskelijaan jotta voit seurata hänen edistymistään.

Työnantaja
Anna tukea ja raportoi opiskelijan edistyksistä.

Opiskelijat
Pidä kirjaa suoritetuista tehtävistä ja lähetä raportteja/valokuvia näistä.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Arvioi opiskelijan edistymistä työnantajan ja opiskelijan kanssa ja anna arvosana sen mukaisesti.

Työnantaja
Antaa palautetta opiskelijan saavutuksista jotka liittyy sekä ammattiin että elämäntaitoon.

Opiskelija
Pohdi saavutuksiasi, mikä meni hyvin ja miten voit parantaa suoritustasi.

Suositukset

Toimittamalla valokuvia projekteista säännöllisesti varmistutaan siitä että opiskelijan kehity on paremmin hallinnassa. Ohjaaja on vastuussa opiskelijasta ja hän avustaa opiskelijaa hänen projekteissaan. Työpaikkaan liittyvän projektin avulla opiskelija saa todellisia kokemuksia ja erilaista näkökulmaa koulutukseensa ja oppii monilta alan ammattilaisilta. Opiskelija saa tilaisuuden tutustua yritykseen jossa hän on harjoittelemassa ja hänen mahdollisuudet saada työsopimuksen/työharjoittelupaikka paranee.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on kolmikantasuhde opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Vaikka opiskelija on suhteen keskiössä, on tärkeää saada palautetta työnantajalta ja koulutuksen tarjoajalta, jotta voidaan tunnistaa osaamisen edistymistä ja onnistumista.

Isossa-Britanniassa oppisopimusopiskelijoilla on neljännesvuosittaiset (kolmen kuukauden välein tapahtuvat) arvioinnit, joissa kaikki kolme osapuolta kokoontuvat yhteen tarkastelemaan oppimisen edistymistä:

Vastaako se työnantajan tarpeita opiskelijan panoksen ja hänen osaamistarpeidensa osalta?
Vastaako se opiskelijan kokemusten ja urakehityksen tarpeita?
Vastaako se koulutuksen tarjoajan tarpeita opetussuunnitelman osalta?

Virallinen kokous, jossa kullakin osapuolella on mahdollisuus nostaa esille miten tehokas ohjelma on ja miten sitä voitaisiin parantaa, järjestetään. Kokouksen tuloksena saadaan parempi ymmärrys kokemuksen tehokkuudesta samalla kun on mahdollisuus mukauttaa tapahtuma vastaamaan kaikkien tarpeita.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Päivämäärät olisi päätettävä etukäteen, ja aikaa olisi varattava aitoa ja laadullista keskustelua varten. Ihannetapauksessa tämä on henkilökohtainen tapaaminen epävirallisessa ja ystävällisessä ympäristössä. Etukäteen laadittua esityslistaa, joka mahdollistaa kummankin osapuolen palautteenantoa, tulisi noudattaa.

Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjä on tietoinen mahdollisista ongelmista joita voi ilmetä, nämä ongelmat tulisi nostaa esille ja laatia toimintasuunnitelma niiden ratkaisemiseksi.

Työnantaja
Vahvista tapaamisten aikataulut ja varmista että tehtävää suorittava esimies/työntekijä voi osallistua.

Opiskelijat
Varmista että voit osallistua ehdotettuina päivämäärinä.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Yleensä se on ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustaja joka fasilitoi tapaamista ja rohkaisee opiskelijaa, joka voi olla ujo ja varautunut puhumaan työnantajan edessä, ilmaisemaan tunteitaan.

Työnantaja
Anna rakentavaa palautetta (positiivista ja negatiivista) siitä mikä sujuu hyvin ja miten opiskelija voisi parantaa suoritustaan. Määrittele osa-alueita joissa kolmen osapuolen välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa.

Opiskelija
Anna rakentavaa palautetta (myönteistä ja kielteistä) siitä mikä sujuu hyvin ja mitä voitaisiin parantaa opiskelijan näkökulmasta. Määrittele osa-alueita joissa kolmen osapuolen välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Muista kirjata tulokset ja toimi tarvittavien muutosten mukaisesti, jotta voit varmistaa että suhteeseen liittyvä luottamus säilyy. Voi olla, että muutosten tekemisen varmistamiseksi tarvitaan jatkokokous. Tuleva neljännesvuosittainen tapaaminen tulisi suunnitella hyvissä ajoin. Käy läpi kaikki esille tuodut asiat ja ole yhteydessä kaikkiin osapuoliin.

Työnantaja
Käy läpi kaikki esille tulleet kysymykset ja ole yhteydessä kaikkiin osapuoliin.

Opiskelijat
Käy läpi kaikki esille tulleet kysymykset ja ole yhteydessä kaikkiin osapuoliin.

Suositukset

Määräajoin suoritettava virallinen arviointi on hyvä tapa pysähtyä ja pohtia koulutuksen tehokkuutta. Se tarjoaa kaikille osapuolille tilaisuuden kuulla toistensa edistymisestä. Muista suunnitella nämä kokoukset hyvissä ajoin ja laadi virallinen esityslista, joka jaetaan etukäteen.

Keskustele opiskelijan kanssa ja auta häntä ilmaisemaan miltä hänen kokemuksensa tuntuu. Tämä on erityisen tärkeää kun asiat eivät suju niin hyvin kuin odotit.

Jos asiat eivät suju suunnitellusti, älä odota viralliseen arviointiin asti, vaan puutu asiaan nopeasti.

Scroll to Top