Menetelmä 1: Työtreffit

Lyhyt esittely

Löydä sopiva paikka! Olitpa työnantaja, koulutuksen järjestäjä tai opiskelija, tulet sijoittamaan paljon aikaa ja energiaa ammatilliseen koulutukseen. Siksi on tärkeää varata aikaa alussa siihen että työnantaja ja opiskelija sopivat hyvin yhteen. Tämä voi sisältää lyhyitä koejaksoja, tutkimuksen tekemistä ja suositusten keräämistä.

job dating

Esimerkkejä hankkeessa testatuista Työtreffeistä:

Tässä esimerkissä ammatillinen oppilaitos järjestää koulussa päivän jolloin opiskelijat ja työnantajat voivat tavata ja keskustella keskenään. Ajatuksena on tutustuttaa opiskelijat työnantajiin ja täten löytää sopivia ”pareja”. Tapahtuma on myös loistava tilaisuus kutsua työnantajia jotka eivät tunne ammatillista/oppisopimuskoulutusta ja esitellä näille näitten vaihtoehtojen hyötyjä ja vaatimuksia. Huomio, että tämä tapahtuma voi tapahtua joko opintojen alussa, työharjoittelupaikan löytämiseksi tai koulutuksen lopussa työpaikan löytämiseksi.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on päätettävä mitkä työnantajat kutsutaan tapahtumaan. Meidän tapauksessa valitsimme työnantajia jotka etsivät työharjoittelijoita ja halusimme varmistaa että he löytävät yritykseensä sopivat harjoittelijat.Valmistelujen aikana on tärkeä miettiä mihin aikaan työnantajille on helpoin lähteä työpaikaltaan ja osallistua tapahtumaan koulussasi. Arvioi, kuinka monta työnantajaa voi olla läsnä ja päätä missä tiloissa tapahtuma tulisi järjestää osallistujien lukumäärän perusteella. Varmista, että tilaa on riittävästi ja että akustiikka on tarpeeksi hyvä. Valmistele käsikirjoitus, jonka esittelet työnantajille (voit valita muutamia, joiden kanssa sinulla on vakiintunut yhteistyö). Tee muutoksia käsikirjoitukseen työnantajien palautteen mukaisesti. Voit valita jos lähetät käsikirjoituksen kaikille rekisteröidyille osallistujille tai esität sen itse tapahtumassa. On tärkeää, että selität käyttäytymissäännöt tilaisuudessa samalla kun pidät tervetuliaispuheesi. Valmistele lyhyt esittely opiskelijoista ja heidän koulutuksestaan tai pyydä oppilaita valmistelemaan omat esittelynsä. Varmista että työnantajat saavat opiskelijoiden esittelyt ennen tapahtumaa jos he niin haluavat. Varaa tilaa jokaiselle työnantajalle.  Valmistele opiskelijoita antamalla heille tarvitsemansa tiedot ja antamalla heille mahdollisuus harjoitella työhaastattelutilanteita. Käytimme roolileikkejä keinona valmentaa opiskelijoita.

Työnantaja
Kannusta työnantajia olemaan yhteydessä kouluun ja antamaan palautetta ja ehdotuksia tapahtuman järjestämisestä. Valmistele lyhyt esittely yrityksestäsi, jonka lähetät tapahtuman yhteyshenkilölle joka antaa sen opiskelijoille ennen tapahtumaa. Tutustu koulun antamiin tietoihin tapahtumasta ja anna parannusehdotuksia, jos sinulla niitä on

Opiskelijat
Valmistaudu tapahtumaan opettajalta saamiesi ohjeiden/oppituntien perusteella. Mieti miten tehdä hyvä ensivaikutelma ja miten esitellä itsesi. Kirjoita ylös kysymyksiä, joita haluat kysyä työnantajilta. Tulosta CV:si ja suosituskirjeesi ja valmistele oppimisportfolio.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Anna lyhyt esittely tapahtumasta ja sen tavoitteista. Riippuen siitä montako yritystä on läsnä, päätä jos esittelet läsnä olevat yritykset tai jos yritykset esittelevät itse itsensä seurustelutilanteissa. Varmista, että jokaisella opiskelijalla ja työnantajalla on vähintään 20 minuuttia aikaa esitellä itsensä ja keskustella ammatillisista odotuksistaan. Pyydä 20 minuutin kuluttua opiskelijoita siirtymään seuraavaan työnantajaan luettelossaan ja toistamaan työtreffit. Tapahtuman järjestäjien tulisi olla läsnä, jotta he voivat tukea ja vastata mahdollisiin kysymyksiin. Päätä tilaisuus lyhyellä palautekeskustelulla.

Työnantaja
Esittele yrityksesi ja minkä tyyppisiä opiskelijoita haet. Anna opiskelijoille aikaa esittäytyä ja valmistele kysymyksiä joita haluat kysyä opiskelijoilta. Ole avoimin mielin ja mieti kuka opiskelijoista sopisi parhaiten yritykseesi.

Opiskelijat
Esittele itsesi ja kerro työnantajille, mitä haluat oppia työpaikalla oppimisen aikana ja mitä voit tuoda/antaa yritykseen. Älä pelkää olla oma itsesi. Ole avoin ja kunnioittava. Katso tätä mahdollisuutena löytää harjoittelupaikka tai jopa tuleva työpaikka. Vastaa rehellisesti kaikkiin kysymyksiin ja pukeudu asianmukaisesti.

Tapahtuman jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tarkista työnantajilta ja opiskelijoilta saatu palaute ja tee tarvittavia muutoksia. Lähetä läsnä oleille työnantajille kiitoskirjeet/sähköpostiviestit sekä yhteenveto saadusta palautteesta. Kysy, haluavatko he osallistua tuleviin Työtreffi-tapahtumiin, ja kutsu heidät tulevien tapahtumien suunnittelukokouksiin. Pidä yhteyttä yrityksiin seurataksesi tapahtuman onnistumisastetta. Opi virheistä ja rakentavasta palautteesta, joita saat tapahtumaan osallistuneilta työnantajilta ja opiskelijoilta

Työnantaja
Anna palautetta ammatillisen koulutuksen järjestäjälle ja ilmoita heille halukkuudestasi osallistua uuden tapahtuman suunnitteluun. Kerro oppilaitokselle jos Työtreffi tilaisuus auttoi sinua löytämään opiskelijan ja miten oppisopimus-/työpaikalla oppimisjakso sujui. Kerro jos olet kiinnostunut vastaanottamaan lisää oppisopimus opiskelijoita/harjoittelijoita. Ole yhteydessä opiskelijaan jonka haluat kutsua yritykseesi työpaikalle oppimaan/oppisopimuskoulutukseen, ja nimeä työpaikkaohjaaja joka ohjaa opiskelija. Ole säännöllisesti yhteydessä koulun antamaan yhteysopettajaan.

Suosituksia

Käytä sosiaalista mediaa ennen tapahtumaa sekä sen jälkeen ilmoittaaksesi työnantajille tulevista tapahtumista.

Tarvittava aiempi yhteistyökokemus (ei säädelty).

Tässä esimerkissä keskityttiin kampaamo-opiskelijoihin, mutta vastaavaa voi tehdä lähes millä alalla tahansa. Tavoitteena oli tarjota:

mahdollisuuden opiskelijoille tutustua paikallisiin yrityksiin löytääkseen oppisopimus/työharjoittelupaikan, jotta sekä opiskelijat että mahdolliset työnantajat voivat nähdä, sopivatko he yhteen tavalla joka kannustaa ja tukee oppimista samalla kun he oppivat ymmärtämään sen vastuun jonka heidän on otettava työskennelläkseen eri tyyppisissä yrityksissä.

Tässä kokeilussa opiskelijat vierailivat useassa paikallisissa yrityksissä 10 kertaa 6 tuntia päivässä. Tämä antoi heille mahdollisuuden seurata työkulttuuria eri työpaikoilla, ammattilaisten palvelu- ja käsityötaitoa samalla, kun he suorittivat pieniä tehtäviä joita he saivat työnantajilta ja joiden tavoite on auttaa työnantajaa/työntekijää mahdollisimman paljon kuuden tunnin aikana. Kokeilun aikana opiskelijat tutustuivat kampaamossa työskentelyyn, esimerkiksi miten vastataan ammattimaisesti puhelimeen, käytössä oleviin ajanvarausjärjestelmiin ja erilaisiin kampaamotuotteiden tuotemerkkeihin. Ergonomian, työturvallisuuden ja sosiaalisten taitojen kaltaisia aiheita käsiteltiin myös niissä yrityksissä joissa opiskelijat vierailivat työtreffien aikana.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Ennen tapahtumaa ammatillisen koulutuksen järjestäjä oli yhteydessä paikallisiin yrityksiin kertoakseen heille Työtreffien taustalla olevasta konseptista ja kysyi mikäli yritykset haluavat tehdä yhteistyötä koulun kanssa vastaanottamalla opiskelijoita kampaamoonsa 6 tunniksi jona aikana he esittelevät toimintaansa omasta näkökulmastaan. Ensi yhteydenoton aikana keskusteltiin aikatauluista ja tehtiin alustava sopimus. Koulutuksen järjestäjä oli yhteydessä niihin työnantajiin, jotka olivat kiinnostuneita isännöimään opiskelijoita Työtreffi konseptin mukaisesti.

Toinen askel oli tavata työpaikkaohjaajia joiden tehtävänä oli tukea opiskelijoita kun he olivat kampaamossa. Kokouksessa opettajat ja työpaikkaohjaajat keskustelivat opetussuunnitelmasta ja miten olla yhteydessä sekä sopivat yhteistyösäännöistä. Tavoitteena oli saada kaikki samalle viivalle ja varmistaa että opiskelijat hyötyvät mahdollisimman paljon vierailuistaan. Tämä auttoi opettajia ja työpaikkaohjaajia tiedostamaan mitä muut tekivät sekä saamaan ideoita ja vinkkejä siitä miten parhaiten järjestää onnistuneita treffisessioita. Opettajat ja työpaikkaohjaajat sopivat myös millaisia tehtäviä opiskelijat voisivat tehdä kampaamossa ollessaan niin että he saisivat mahdollisimman monipuolisen kokemuksen ja näkemyksen kampaamossa työskentelystä. Lisäksi keskusteltiin ja sovittiin siitä mitä opiskelijan tulisi ja voisi oppia. Jos päätätte, että opiskelijoilla on projekti jota he työskentelevät sopikaa projektin tavoitteet ja miten arvioida hankkeen tavoitteet ja tehtävät Työtreffien aikana.

Opettajan tulee olla yhteydessä yrityksiin ja opiskelijoihin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Ole valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin joita opiskelijoilla, työnantajilla tai työpaikkaohjaajilla voi olla. Tee valmistelevat vierailut, jos mahdollista. Kirjoita ja anna selkeää tietoa siitä, mitä opiskelijoiden on tarkoitus tehdä Työtreffiensä aikana, ja sovi työpaikkaohjaajien kanssa siitä, miten tehtäviä arvioidaan ja miten olla yhteydessä työtreffien aikana ja sen jälkeen.

Työnantaja
Työnantajien tulisi tutustua opetussuunnitelmaan ja kertoa ammatillisen koulutuksen järjestäjälle/ opettajille, mitä he voivat ja ovat valmiita tarjoamaan opiskelijoille. Valitse opiskelijalle työpaikkaohjaaja ja ota selville, mitä opiskelijat voivat ja saavat tehdä. Ilmoita henkilökunnallesi opiskelijoista joita isännöit työtreffien muodossa ja valmistaudu vierailuun. Esittele yrityksesi ammatillisen koulutuksen järjestäjälle ja niille opiskelijoille jotka osallistuvat Työtreffi tapahtumaan.

Tee yhteistyötä ja kommunikoi koulun kanssa jotta saat tietää, mitä oppilas on oppinut ja oppii ennen kuin hän tulee yritykseesi. Sovi opettajien kanssa, miten arvioit tehtäviä ja taitojen kehittymistä.

Opiskelija
Ole avoin ja halukas kokemaan erilaisia työpaikkoja todellisessa työympäristössä. Selvitä, mitä tehtäviä sinun pitäisi ja voit tehdä työtreffien aikana. Valmistaudu ja harjoittele, miten parhaiten esittäydyt työnantajalle/yrityksen työntekijöille ja harjoitelle sosiaalisia taitojasi, jos mahdollista. Tutustu vierailemistasi yrityksiin ja erilaisiin osaamisalalla käytettäviin tuotteisiin ja menetelmiin etukäteen.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen järjestäjän tulee olla säännöllisesti yhteydessä työnantajaan ja opiskelijaan varmistaakseen että kaikki sujuu hyvin sekä selvittääkseen jos työnantaja haluaa antaa opiskelijalle oppisopimuksen.

Työnantaja
Opiskelijat aloittavat Työtrefiinsä ja käyvät yrityksissä 10 kertaa, 6 tuntia päivässä sovitun aikataulun mukaisesti. Noudata valmisteluvaiheessa tehtyä suunnitelmaa ja anna opiskelijoille mahdollisuus seurata ammattilaisten työntekoa ja kommunikointia asiakkaiden kanssa. Anna opiskelijoiden osallistua ja auttaa mahdollisimman paljon. Opiskelija voi tutustua kampaamossa työskentelyn hyödyllisiin ja tarpeellisiin tehtäviin, kuten puhelimeen vastaamiseen, korttiluetteloihin tutustumiseen, tuotteiden myyntiin ja varastoon sekä työturvallisuusnäkökohtiin tutustumiseen. Kokeilumme aikana opiskelijat saivat pestä hiuksia, levittää väriä juureen, föönaamaan hiuksia jne.

Työpaikkaohjaajien tulisi olla tietoisia ergonomiasta, työturvallisuudesta ja oltava roolimalleja. Anna opiskelijoille mahdollisuus harjoitella ja parantaa sosiaalisia taitojaan ja anna heille rakentavaa ja kannustavaa palautetta. Tämä kannustaa opiskelijoita ja lisää heidän kiinnostustaan alalle. Tutustuta opiskelija erilaisiin hiustuotteisiin, työkulttuuriin ja siihen, mitä taitoja opiskelijan tulisi kehittää ollakseen menestyvä ja jotta hän löytää oppisopimus/harjoittelupaikan sekä työpaikan valmistuttuaan

Opiskelijat
Opiskelijoiden tulee olla avoimin mielin kun he kokea erilaisia työpaikkoja. Muista olla ahkera ja osoita innostuksesi ja halukkuutesi kehittyä harjoittelun aikana.

Tilaisuuden jälkeen

Työtreffien jälkeen tulisi järjestää kokous, jossa opettajat, työnantajat ja työpaikkaohjaajat ovat läsnä. Analysoi Työtreffi tilaisuuksia avoimesti ja kriittisesti. Sopikaa siitä, mikä meni hyvin ja mitä voitaisiin parantaa ja/tai tehdä eri tavalla. Jos työnantaja haluaa tarjota opiskelijalle oppisopimuspaikan työtreffien jälkeen, tee sopimus koulusi/maasi sääntöjen mukaisesti.

Mukana olleiden opettajien tulisi myös tavata opiskelijoita keskustellakseen Työtreffeistä. Tapaaminen voidaan järjestää erillisenä kokouksena johon osallistuvat ainoastaan opiskelijat ja opettajat, tai yhteiskokouksena johon osallistuu opiskelijoiden ja opettajien lisäksi myös työnantajat/työpaikkaohjaajat.

Suosituksia

Varmistakaa että teillä on monipuolinen valikoima alaa edustavia yrityksiä, jotta opiskelija saa hyvän ja laajan käsityksen työelämästä heidän valitsemallaan alallaan. Jotkut yritykset ovat erikoituneet johonkin määrättyyn kun taas eivät.

Kokeilussamme opiskelijat pystyivät kokemaan eron vihreiden salonkien ja ”perinteisten” kampaamojen välillä, jotkut olivat erikoistuneet miesten hiustenleikuihin, kun taas toiset naisten hiustenleikkuihin. Tämä antoi opiskelijoille mahdollisuuden oppia mahdollisimman paljon siitä, mitä on tarjolla samalla kun he saivat käsityksen siitä mikäli he haluavat erikoistua tietylle erityisalalle vai ei. Se antoi myös eri osaamisalueita edustaville yrityksille (määrätyllä ammatillisella koulutusalalla) tutustua opiskelijoihin ja nähdä, sopiiko opiskelija heidän työtiimiinsä vai ei. Tämä auttaa solmimaan menestyksekkäitä oppisopimuksia tai harjoittelupaikkoja jotka voivat johtaa pysyvään työsopimukseen opiskelijoille tulevaisuudessa.

Monet opiskelijat keskeyttävät työharjoittelunsa mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen että he myös keskeyttävät opiskelunsa ammatillisessa koulutuksessa. Usein työharjoittelun keskeytyksen syinä ovat, että opiskelijat eivät kyenneet suorittamaan tehtäviään eivätkä he saaneet opettajiltaan riittävästi tukea ja ohjausta oikean yrityksen valitsemiseksi ja/tai heillä ei ollut realistista kuvaa työstä tai yrityksestä. Joissakin tapauksissa heillä ei ollut tietoa miten työpaikalla tulee toimia. Tämän välttämiseksi ja opiskelijoiden harjoittelun keskeyttämisen estämiseksi Lelystadissa on testattu Job Carrousel (työkaruselli) menetelmä jonka tehtävänä on auttaa opiskelijoita saamaan paremman ymmärryksen yrityksistä joissa he tulevat tekemään työharjoittelunsa.

Työkarusellin päätavoitteena on tarjota ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille mahdollisuuksia oppia enemmän työelämästä ja -alasta jolla he aikovat työskennellä ja täten tukea heitä tekemään oikeita valintoja liittyen työharjoitteluun. Joka viikko perehdytään yhteen määrättyyn alaan työkarusellissä.

Valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Työkarusellin valmistelut koulussa sisällytti oppituntien, tehtävien ja työpajojen suunnittelu ja pito. Olimme yhteydessä mahdollisiin työnantajiin hyvissä ajoin, teimme sopimukset heidän kanssaan ja kerroimme heille Työkarusellin taustalla olevasta ideasta, sen tavoitteista ja eduista opiskelijoille ja mukana oleville yrityksille. Suunnittelimme vierailun yhdessä asianomaisten työnantajien kanssa.

Työnantaja
Koska tämä on osa VET@work yhteistyötä, on tärkeää ottaa työnantajat ja tai työpaikkaohjaajat mukaan suunnittelun eri vaiheisiin. Koulu oli yhteyttä työnantajiin selvittääkseen haluavatko he osallistua. Keskustelun aikana tämän hankkeen/vierailun edut, parempi yhteensopivuus opiskelijan ja yrityksen välillä, korostuivat työnantajalle. Koulu lähettää kokouskutsun aikoineen ja päivämäärineen ja keskustelee ja sopii työkarusellin kestosta.

Työnantaja ja koulu keskustelevat ohjelman sisällöstä. Yrityksestä riippuen vierailu voi koostua vain kiertokävelystä tai todellisista yhteistyötehtävistä tai projekteista.

Opettajat päättävät ryhmän koosta ja tarjoavat tarvittaessa kuljetuksen. He päättävät myös, kuinka monta käyntiä voi järjestää päivittäin/viikoittain. Koulu varmistaa että on tarvittava määrä henkilökuntaa valvomassa ryhmän koosta riippuen. Koulu ja organisaatio sopivat yhdessä montako opiskelijaa voi osallistua samanaikaisesti. Koulun vastuulla on pyytää tarvittavaa taustatietoa yrityksestä jota he käyttävät valmisteluissaan.

Opiskelijat
Vierailun kestoa tulee myös sopeuttaa opiskelijan koulutustasoon ja keskittymiskykyyn. Opettajien tulisi omistaa aikaa siihen että he voivat esitellä organisaatiot opiskelijoille luokissaan. Opiskelijoiden tulisi tutustua yritysten verkkosivuihin ja yritysten ominaisuuksiin ja työmahdollisuuksiin. Heidän tulee myös valmistella kysymyksiä, joita he esittävät työnantajalle vierailun aikana.

Toteutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Opiskelijoiden lisäksi myös opettajat saavat paremman käsityksen siitä, mitä yritykset tulevaisuudessa odottavat opiskelijoiltaan. Vierailun aikana opettajat saavat/keräävät lisätietoa nykyisestä yrityskulttuurista sekä yritysmaailmassa käytetyistä laitteista ja menetelmistä.

Työnantaja
Vierailujen aikana työnantaja antaa opiskelijalle realistisen kuvan siitä, miten asiat toimivat organisaatiossa ja miltä työpäivä näyttää. Vierailun aikana on tärkeää, että työnantaja on realistinen työmäärän, pitkien päivien, työviikonloppujen ja työn mukanaan tulevan henkisen paineiden suhteen.

Vierailut yrityksiin ennen työharjoittelun alkua antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden kokea sopiiko opiskelija yritykseen ja onko yritys sopiva opiskelijalle.

Opiskelijat
Vierailupäivänä opiskelijoiden tulisi olla hyvin valmistautuneita ja heillä tulisi olla mukanaan etukäteen muotoilemat kysymykset ennen kuin he saapuvat yritykseen. Vierailun aikana he tutustuvat yrityksen liiketoimintaan, työn sisältöön ja miettivät jos he haluaisivat tehdä harjoittelunsa siellä

Tilaisuuden jälkeen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Tapahtuman jälkeen koulu on yhteydessä työnantajaan ja sopii parannuksista.

Työnantaja
Opiskelijalla ja työnantajalla on parempi kuva toisistaan.  Jos opiskelijat ovat hyvin valmistautuneita ja sopivat yritykseen työharjoittelijoiksi tämä parantaa koulun ja työnantajan välistä yhteistyötä.

Opiskelijat
Jokaisen vierailun jälkeen opiskelija tekee raportin havainnoistaan ja sisällyttää johtopäätöksiä uraraporttiinsa. Opiskelija tekee lopullisen valintansa vierailujensa jälkeen.

Suosituksia

Keskustelkaa opettajien kanssa siitä ovatko vierailut lisänneet alan ymmärrystä tai antaneet eri näkemyksen ammatista. Miten tämä vierailukokemus on hyödyllinen: oppituntien sisältö, sopivan työpaikan/opiskelijan löytäminen, yhteistyö työnantajan kanssa, Työkarusellin parannusehdotuksia jne.

Scroll to Top