Tietoa hankkeesta

VET@work on Erasmus+ KA2 -hanke, jota Euroopan komissio rahoittaa Opetushallituksen kautta. Se on jatkoa useille menestyksekkäille Leonardo da Vinci- ja Erasmus+ KA2 -hankkeille, kuten POETE, WorkMentor (valittu menestystarinaksi), WorkQual ja AppMentor (Euroopan innovatiivisen opetuksen palkinnon 2021 voittaja).

Idea tähän hankkeeseen syntyi AppMentor-hankkeen aikana. Tulimme tietoisiksi siitä, että työnantajilta ja ammatillisen koulutuksen tarjoajilta puuttuu yhteinen kieli ja välineet, joiden avulla he voivat opettaa opiskelijoille oikeat ja tarvittavat taidot työmarkkinoita varten. Työnantajan ja ammatillisen koulutuksen tarjoajan välinen yhteistyö oli niin vaihtelevaa, että se ei nykyisellään tarjoa opiskelijoille yhtenäisiä oppimiskokemuksia.

Tietoa hankkeesta

Halusimme toteuttaa hankkeen, jossa sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjät että työnantajat tekevät yhteistyötä rinta rinnan, avoimesti ja ennakkoluulottomasti, löytääkseen työkaluja, jotka auttavat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia luomaan ja toteuttamaan laadukasta ja avointa yhteistyötä. Tavoitteenamme oli testata menetelmiä ja käytäntöjä, joilla varmistetaan, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat työmarkkinoille pääsemiseksi tarvittavat taidot.

Hankkeen kolmivuotisen elinkaaren aikana ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja työnantajat pitivät säännöllisesti kansainvälisiä ja verkkotapaamisia joissa keskityttiin aiheisiin ja menetelmiin jotka kannustavat ja auttavat tulevaa yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Kokousten aikana jaoimme ideoita ja kokemuksia, haastattelimme asiantuntijoita, kuten ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, opiskelijoita, opettajia, työnantajia ja työntekijöitä (työpaikkaohjaajia), ja oppimme heiltä.

VET@work-tiimi haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet tälle hankkeelle arvokasta aikaansa ja tietoaan. Heidän halukkuutensa auttaa ja antaa meille palautetta on ollut erittäin arvokasta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista panoksista, jotka ovat mahdollistaneet sen että pystyimme kehittäämään verkkokäsikirjan josta olemme ylpeitä.

Tietoa hankkeesta

Päätavoitteemme on ollut auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia parantamaan yhteistyön laatua, olipa kyseessä sitten uusi tai jo olemassa oleva yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Tähän päästäksemme olemme jakaneet parhaita käytäntöjä, tarkastelleet nykyisiä yhteistyökuvioita sekä mikä estää yhteistyötä ja korostamalla ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön etuja ammatilliselle koulutukselle, työnantajille ja opiskelijoille. Halusimme tarjota käyttäjille menetelmiä ja testattuja esimerkkejä, joissa esitellään erilaisia yhteistyötapoja. Osa tapauksista on tarkoitettu aloittelijoille ja osa niille, joilla on enemmän kokemusta ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä. Jaamme myös vinkkejä ja ideoita siitä, miten VET@work yhteistyötä voidaan markkinoida ja toteuttaa, ja autamme kiinnostuneita pääsemään alkuun yksinkertaisen verkko itsearviointityökalun avulla. Tämä itsearviointityökalu osoittaa miten valmis ammatillisen koulutuksen järjestäjä tai työnantaja on perustamaan ja toteuttamaan VET@work yhteistyön.

Kaikki tämä ja paljon muuta löytyy tästä käsikirjasta, joka on laadittu sinua varten! Toivomme, että pidät käsikirjaa työkaluineen, menetelmineen ja vinkkeineen hyödyllisenä ja että se rohkaisee sinua sisällyttämään VET@work yhteistyön toimintasuunnitelmiisi.

Terveisin: Tanja, Johanna, Klara, Bernadetta, Kirsi, Philip, Adele, Maarten, Myriam, Brenda, Hrafnhildur, Harpa, Hulda, Yveline and Mireille (the VET@work team)

Vieritä ylös