Om VET@work

VET@work är ett Erasmus+ KA2-projekt som finansieras av Europeiska kommissionen genom Utbildningsstyrelsen i Finland. Projektet är en fortsättning på flera framgångsrika Leonardo da Vinci- och Erasmus+ KA2-projekt, t.ex. POETE, WorkMentor (utvald till Success Story), WorkQual och AppMentor (vinnare av European Innovative Teaching Award 2021).

Idén till detta projekt föddes under AppMentor-projektet. Vi blev medvetna om att arbetsgivare och yrkesutbildningsanordnare saknar ett gemensamt språk och verktyg för att lära eleverna de rätta och nödvändiga färdigheterna för arbetsmarknaden. Samarbetet mellan arbetsgivare och yrkesutbildningsanordnare var så varierande att det inte gav eleverna en sammanhängande inlärningserfarenhet.

about

Vi ville genomföra ett projekt där både yrkesutbildare och arbetsgivare arbetar sida vid sida, öppet och utan fördomar, för att hitta verktyg som hjälper yrkesutbildare och arbetsgivare att skapa och genomföra ett öppet samarbete av hög kvalitet. Vårt mål är att testa metoder och praxis för att se till att elever inom yrkesutbildningen får de färdigheter de behöver för att komma in på arbetsmarknaden.

Under projektets treåriga livscykel höll yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare regelbundna internationella och virtuella möten med fokus på ämnen och metoder som uppmuntrar och underlättar framtida samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsplatser. Under dessa möten har vi delat idéer och erfarenheter, intervjuat och lärt oss av experter som yrkesutbildningsanordnare, studeranden, lärare, arbetsgivare och anställda (arbetsplatshandledare) som inte är direkt involverade i projektet.

VET@work teamet vill tacka alla som har gett sin värdefulla tid och kunskap till detta projekt. Deras vilja att hjälpa till och ge oss feedback är mycket uppskattad. Vi är mycket tacksamma för alla bidrag som har gjort det möjligt för oss att utveckla en nätbaserad handbok som vi är stolta över.

about

Vårt främsta mål har varit att hjälpa yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare att förbättra kvaliteten på nya eller existerande samarbetet mellan yrkesutbildning och arbetsliv. För att uppnå detta har vi delat med oss av goda exempel, tittat på nuvarande samarbetsmönster, vad som hindrar samarbetet och lyft fram fördelarna med samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv för yrkesutbildningsanordnare, arbetsgivare och studeranden. Vi vill förse användarna med metoder och testade exempel som visar på olika sätt att samarbeta tillsammans. Några av fallen riktar sig till nybörjare och andra till dem som har mer erfarenhet av samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsplats. Vi delar också med oss av tips och idéer om hur man marknadsför och genomför VET@work samarbete och hjälper de intresserade att komma igång med ett enkelt virtuellt självbedömningsverktyg. Detta självbedömningsverktyg visar hur redo yrkesutbildningsanordnare eller arbetsgivare är att påbörja och genomföra ett VET@work samarbete.

Allt detta och mycket mer finns i den här handboken, skriven bara för dig! Vi hoppas att den är användbar med sina verktyg, metoder och tips och att den uppmuntrar dig att införa samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv i era handlingsplaner.

Med vänliga hälsningar: Tanja, Johanna, Klara, Bernadetta, Kirsi, Philip, Adele, Maarten, Myriam, Brenda, Hrafnhildur, Harpa, Hulda, Yveline and Mireille (the VET@work team)

Rulla till toppen