Vårt uppdrag är
att stärka samarbetet mellan
yrkesutbildning och arbetslivet!

wave slider
vet @ work

Vad är VET@WORK?

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ KA2-projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och Utbildningsstyrelsen i Finland.
vet @ work

Vad är VET@WORK?

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ KA2-projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och Utbildningsstyrelsen i Finland.

Syftet med VET@work är att:

  1. Förbättra samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet genom att utveckla en nätbaserad handbok som lyfter fram exempel på god praxis för hur yrkesutbildningen och arbetslivet kan samarbeta.
  2. Utveckla modeller som visar hur nya och innovativa metoder kan införas i yrkesutbildningen via samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet.
  3. Att utbyta erfarenheter och bästa praxis om hur pedagogiskt samarbete mellan yrkesutbildning och arbetslivet kan ske.
  4. Utveckla en nätbaserad handbok som stöder yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare i genomförandet av 12 olika sätt att samarbeta inom yrkesutbildningen.
aims banner

Utveckling börjar
när du vågar ta steget ut
ut ur din bekvämlighetszon!

Innehållet i VET@work handboken:

Den här handboken innehåller mycket värdefull information. Vi är medvetna om att du är upptagen och kanske inte har tid att läsa den i sin helhet. Därför är handboken är uppdelad i separata kapitel så att du kan välja de avsnitt som intresserar dig.

Till exempel,
Om du är arbetsgivare eller rektor för en yrkesskola kan du vara intresserad av att lära dig hur du identifierar dina samarbetsbehov och hur samarbetet mellan yrkesutbildning och arbetsliv påverkar ditt företag/din skola.

Om du är lärare är du kanske mer intresserad av metoderna, hur du kan tillämpa dem och de 12 olika sätt som du kan samarbeta med arbetsgivare.

vet@work slider
vet@work slider

Partnerorganisationer i VET@work

VET@work består av 8 projektpartner som representerar både yrkesutbildningen och arbetsgivare i Finland, Island, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Projektpartnerna är:

Finland

Axxell Utbildning Ab (Project coordinator), Finland

Raseborgs stad (Anemone), Finland

Storbritannien

BroadshouldersStorbritannien

Frankrike
Nederländerna

Het Idee, Nederländerna

Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna

vet @ work
Finland

Axxell Utbildning Ab (Project coordinator), Finland

Raseborgs stad (Anemone), Finland

Storbritannien

Broadshoulders, Storbritannien

Frankrike
Nederländerna

Het Idee,Nederländerna

Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna

De partners som deltar i projektet har samarbetat med flera ”tysta” partners som har hjälpt till att utveckla, testa, utvärdera och slutföra VET@work handboken. Vi vill tacka alla våra partners för deras tid och värdefulla arbete.

Vi hade inte kunnat utveckla handboken utan deras hjälp, uppmuntran och stöd.

Nyheter

Läs om våra senaste aktiviteter och prenumerera här för att bli först med att få reda på våra kommande evenemang!

Rulla till toppen