Hur du kommer igång

cases get started

När vi testade och utvärderade de 12 metoderna blev det tydligt att vi först måste hitta ett gemensamt mål och ett gemensamt språk. Detta för att bidra till att skapa ett öppet, konstruktivt och hållbart samarbete som kommer att hjälpa studeranden vid yrkesutbildningen att få de färdigheter från 2000-talet som de behöver för att lyckas i arbetslivet.  Vi insåg vikten av att både yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare tar med samarbetet mellan yrkesutbildning och arbetsplatser i sina strategier, visioner och handlingsplaner på ett konkret och realistiskt sätt.

När vi arbetade med VET@work handboken och särskilt med detta kapitel, som fokuserar på olika sätt yrkesutbildningen och arbetslivet kan samarbeta, såg vi framför oss en bro där yrkesutbildningens behov och verklighet var på ena sidan och arbetslivets behov och verklighet på andra sidan. Vi (yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare) ville alla samma sak, nämligen att förverkliga yrkesutbildning på ett sätt som ger kvalificerad arbetskraft till arbetsmarknaden. Som i alla samarbeten/metoder inledde vi VET@work processen med att diskutera och se till att vi förstod vad vi pratade om på samma sätt. Vi delade med oss av goda exempel och lärde oss av misstag som vi hade gjort tidigare. Vi var öppna och ärliga och alla ville vi lära oss och förbättra vårt sätt att arbeta och samarbeta. Vi var inte rädda för att göra misstag, utan såg dem som ett sätt att växa och utvecklas.

Om du är osäker på hur erfaren du är vad gäller VET@work samarbete rekommenderar vi att du börjar med att göra självutvärderingstest som du hittar här.

Scroll to Top