Fördelar

Introduktion

Öppet samarbete mellan yrkesutbildningsanordnare och arbetslivet har en positiv inverkan på yrkesutbildningens kvalitet och utvecklingen av lärarnas, arbetsgivarnas, handledarnas och framför allt studerandenas kompetens.

benefits

När vi utvärderade projekts och VET@work handbokens inverkan vad gäller stärkandet av engagemang frågade vi oss själva: 1) Har vi lyckats få högsta ledningen med i att utveckla en vision för samarbete mellan yrkesutbildning och arbetslivet och fått med detta i befintliga strategier, 2) Hur stöder och uppmuntrar vår handbok samarbete mellan yrkesutbildningsanordnare, lärare, arbetsgivare och arbetsplatshandledare, och 3) Har vi kunnat visa hur viktigt det är att yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare inför strategier, metoder och resurser på ett sätt som möjliggör och uppmuntrar samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsplats.

När det gäller att inleda och stärka samarbetet frågade vi oss själva: 1) Hur hjälper vår handbok till att skapa en effektiv och öppen kommunikation mellan arbetsgivare och yrkes utbildare? 2) Hur kan vår handbok bidra till att säkerställa ett hållbart och kvalitativt samarbete som leder till en win-win-situation för alla inblandade parter, och 3) Hur kan den hjälpa yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare att bedöma sin beredskap för samarbete och att engagera sig i ett samarbete som matchar deras erfarenhetsnivå?

Därefter fokuserade vi på samarbete och frågade oss 1) Kan vi visa hur viktigt det är att integrera ett inlärningsprogram/en läroplan som förhandlas, utformas och anpassas tillsammans och som uppfyller alla parters behov; 2) Har vi lyckats visa hur viktigt det är att se till att alla parter har en gemensam förståelse för inlärningsmålen och de definitioner/termer som används i samarbetet, och 3) Har vi lyckats hjälpa yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare att tänka om sitt sätt att samarbeta och kommunicera och därigenom förbättra kvaliteten på yrkesutbildningen.

Det slutliga fokuset låg på att fira och utvärdera 1) Hur partnerskap mellan yrkesutbildning och arbetsliv hjälper studeranden att nå sina kort-, medel- och långsiktiga mål på ett sätt som gör övergången från yrkesutbildning till arbetslivet smidigare, 2) Hur utbyte av bästa praxis leder till ambassadörer för yrkesutbildning och arbetsliv som bidrar till att göra yrkesutbildningen mer attraktiv, och 3) Hur partnerskap mellan yrkesutbildning och arbetsliv ger studeranden bättre karriärmöjligheter och fortlöpande yrkesmässig utveckling.

Rulla till toppen