6 steg för att marknadsföra samarbete mellan en yrkesutbildningsanordnare och en arbetsgivare

pedagogical collaborations

För att samarbetet ska lyckas är det viktigt att ta reda på vilka utmaningar arbetsgivaren har på arbetsplatsen. Dessa är av största vikt för arbetsgivaren och hur samarbete kan bidra till att lösa dessa problem. Det kan till exempel handla om personal- eller kompetensbrist eller handla om att schemat för yrkesutbildningen inte passar företagets behov. Genom att lära sig mer om arbetsgivarens behov kan man hitta en lösning.

Genom att lyfta fram fördelarna med samarbete kan man övertyga arbetsgivaren om varför hen bör uppmuntra till mer samarbete. Det finns flera fördelar, bland annat

  1. Möjligheten att påverka innehållet i läroplanen så att det bättre motsvarar företagets behov.
  2. Skapa en hållbar och framtidsinriktad arbetskraft
  3. Socialt ansvar ur ett lokalt och nationellt perspektiv.
  4. Förbättrat rykte och ställning i samhället (socialt och affärsmässigt).
  5. Främja etiska värderingar
  6. Innovativt och öppen för nya idéer.
  7. Positiv inverkan på företagets produktion/omsättning – Avkastning på investeringen

Det är viktigt att bygga upp positiva relationer i partnerskap. På så sätt bygger samarbetet på förtroende och respekt mellan alla intressenter (internt – chefer, förmän och externt – arbetsrepresentanter, lokala myndigheter, kommunen).

Effektiv kommunikation innebär ärlighet och integritet, att lyssna på andra och söka deras åsikter, att acceptera konstruktiv kritik och att vara öppen för förändringar. Det är också viktigt att respektera tiden för alla involverade, eftersom vi alla är upptagna och du måste ge en trovärdig och professionell bild av dig.

För att samarbetet ska bli så bra som möjligt måste det fungera för alla parter. Du måste vara beredd att anpassa ditt tillvägagångssätt för att hitta en gemensam grund och vara flexibla för varandras behov.

Du måste vara förberedd i alla situationer och se till att du har all information som du behöver för att komma överens om positiva resultat och hur samarbeta framgångsrikt. Ta fram exempel på andra samarbeten och förklara hur de var framgångsrika.

När det gäller nytt samarbete och byggandet av relationer bör du vara beredd att börja i liten skala för att visa hur effektivt samarbetet är. Det är viktigt att i förväg komma överens om förväntningar och åtgärder som kan genomföras framgångsrikt genom samarbete. Det kanske inte uppfyller alla dina förväntningar på vad du vill ha ut av samarbetet, men det är en utgångspunkt för att börja bygga broar och respektera alla parters önskemål.

I ett arbetsförhållande är du ute efter ett långsiktigt och framgångsrikt engagemang – du måste se till att du är tillgänglig och tillgänglig för att diskutera och ta itu med problem när de uppstår. Det är viktigt att komma överens om bästa sättet att kommunicera (kanal, tid, protokoll osv.). Använd vid behov en mängd olika hybridtekniker, t.ex. virtuellkommunikation och möten på plats och ställe. Det viktigaste är trots allt att se till att kommunikationen är regelbunden och tillförlitlig.

Rulla till toppen