Träffa partnerna

VET@work partnerna

VET@work har åtta partner, varav tre representerar yrkesutbildning (Axxell (Finland), Verkmenntaskolinn a Akureyri (Island), Nantes Terre Atlantique (Frankrike)) och fem arbetslivet (Raseborgs kommun (Finland), Broadshoulders (Storbritannien), Het Idee (Nederländerna), Welzijn Lelystad (Nederländerna) och Medulla (Island).

Gemensamt för alla partner är att de brinner för att utveckla yrkesutbildningen i samarbete med arbetslivet och yrkesutbildningsanordnare, och att de är övertygade om att endast genom ett aktivt, genuint och öppet samarbete kan eleverna inom yrkesutbildningen få de färdigheter som arbetsmarknaden kräver. Under projektet har partnerna arbetat med handboken vid internationella projektmöten i Storbritannien, Frankrike, Island, Nederländerna och Finland samt vid virtuella internationella och nationella möten. Alla partner har aktivt delat med sig av god praxis och testat och utvärderat metoder för att uppmuntra yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare att samarbeta.

Rulla till toppen