Utmaningar; svåra att övervinna, men nödvändiga för att göra framsteg.

Även om du har en tydlig vision och kan formulera vad du vill uppnå är det mycket troligt att du kommer att stöta på utmaningar när du skapar ett partnerskap mellan yrkesutbildning och arbetsliv. Låt inte utmaningarna stoppa dig! Se dem som ett sätt att förbättra kvaliteten på ditt arbete och se till att dina studeranden har de färdigheter de behöver för att lyckas i arbetslivet. Se utmaningar som en möjlighet att växa och utvecklas, eftersom utmaningar tvingar dig att tänka om och granska ditt sätt att arbeta ur olika perspektiv. Genom att närma dig de utmaningar du möter med ett öppet sinne blir du medveten om de rädslor som kan hindra dig från att göra framsteg. Du kommer också att förstå hur du måste agera för att övertyga dig själv om att det är fördelaktigt att skapa ett öppet och genuint samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. Se till att alla parter är delaktiga i processen och att de är medvetna om de utmaningar som ni tar itu med. För att uppmuntra yrkesutbildningsanordnare och/eller arbetsgivare att ta itu med utmaningar på ett samarbetsinriktat sätt måste du också lyfta fram fördelarna med att övervinna utmaningarna för ditt företag, för yrkesutbildningen och för kompetensutvecklingen hos alla berörda.

VET@work gruppen har delat in utmaningarna i tre huvudkategorier: externa, interna och vanemässiga. I det här underavsnittet beskrivs de fem största utmaningarna i var och en av de tre huvudkategorierna, tillsammans med förslag på hur de kan hanteras. Kom ihåg att du inte behöver lösa alla utmaningar. Även om man bara löser en eller två utmaningar är det en bra början för att få de inblandade att se utmaningarna som ett sätt att förbättra samarbetet och kvaliteten på yrkesutbildningen.

Tre olika utmaningar som du sannolikt kommer att möta när du startar ett VET@work samarbete:

Coming together is the beginning

Keeping together is progress

Working together is success

Henry Ford, Industrialist and business magnate

Rulla till toppen