6 askelta ammatillisen koulutuksen tarjoajan ja työnantajan välisen yhteistyön markkinoimiseen

pedagogical collaborations

Onnistuneen yhteistyön aikaansaamiseksi on tärkeää selvittää, mitkä ovat työnantajan nykyiset haasteet työpaikalla. Ne ovat työnantajalle ensiarvoisen tärkeitä ja näyttävät millä tavoin yhteistyö voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että henkilöstöstä tai osaajista on pulaa tai että ammatillisen koulutuksen aikataulu ei sovi yrityksen tarpeisiin. Kun työnantajan tarpeista saadaan lisätietoja, voidaan löytää ratkaisu.

Yhteistyön hyötyjen osoittaminen voi auttaa vakuuttamaan työnantaja miksi hänen kannattaa kannustaa yhteistyötä enemmän. Hyötyjä on useita, muun muassa:

  1. Mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön niin että se vastaa paremmin yrityksen tarpeita.
  2. Kestävän ja tulevaisuuteen suuntautuvan työvoiman luominen
  3. Sosiaalinen vastuu paikallisesta ja kansallisesta näkökulmasta.
  4. Maineen ja aseman parantuminen yhteisössä (sosiaalinen ja liike-elämä).
  5. Edistää eettisiä arvoja
  6. Innovaatioalttius ja avoimuus uusille ideoille.
  7. Myönteinen vaikutus yrityksen tuotantoon/liikevaihtoon – Sijoitetun pääoman tuottoisuus

On tärkeää rakentaa myönteisiä suhteita yhteistyökumppanuudessa. Näin yhteistyö perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen kaikkien sidosryhmien välillä (sisäiset – johtajat, esimiehet ja ulkoiset – työelämänedustajat, paikallishallinto, kunta).

Tehokkaaseen viestintään kuuluu rehellisyys ja eheys, toisten kuunteleminen ja mielipiteiden etsiminen, rakentavan kritiikin hyväksyminen ja avoimuus hyväksyä muutoksia. On myös tärkeää kunnioittaa kaikkien osallistuvien aikaa, sillä työnantajat ovat kiireisiä ihmisiä, ja sinun on annettava sinusta uskottavan ja ammattimaisen kuvan.

Jotta yhteistyöstä saataisiin kaikki hyöty irti, sen on toimittava kaikkien osapuolten kannalta. On oltava valmiita mukauttamaan lähestymistapoja yhteisen pohjan löytämiseksi ja joustamaan toistenne tarpeiden mukaisesti.

Kaikissa tilanteissa on syytä valmistautua ja varmistaa, että sinulla on kaikki tarvittava tieto käsillä, jotta voitte sopia myönteisistä tuloksista ja miten onnistua yhteistyössä. Nosta esiin esimerkkejä muista yhteistöistä ja kerro miten niissä onnistuttu.

Kun on kyse uudesta yhteistyöstä ja suhteiden rakentamisesta, ole valmis aloittamaan pienin askelin yhteistyön tehokkuuden osoittamiseksi. On tärkeää sopia etukäteen odotuksista ja toimista joita voidaan onnistuneesti toteuttaa yhteistyössä. Se ei ehkä vastaa kaikkiin toiveisiisi siitä mitä yhteistyöltä halutaan, mutta se on lähtökohta siltojen rakentamiselle ja kaikkien osapuolten toiveiden kunnioittamiseen.

Yhteistyösuhteessa etsit pitkäaikaista ja menestyksekästä sitoutumista – sinun on varmistettava, että olet käytettävissä ja lähestyttävä, jotta voit keskustella ja käsitellä esiin nousevia kysymyksiä. On tärkeää sopia, mikä on paras viestintätapa (kanava, aika, protokollat jne.). On mahdollista hyödyntää erilaisia hybriditekniikoita, kuten etä- ja kasvokkain tapahtuvaa yhteydenpitoa. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa että yhteydenpito on säännöllistä ja luotettavaa.

Vieritä ylös