Voordelen

Inleiding

Verwacht mag worden dat een transparante samenwerking tussen beroepsonderwijs en werkvloer een positieve invloed zal hebben op de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de vaardigheidsontwikkeling van leraren, werkgevers, werkbegeleiders en meest belangrijk de leerlingen.

benefits

Bij het evalueren van de invloed die dit project en de VET@work-handleiding hebben gehad en nog zullen hebben op versterking van verbintenis vroegen we onszelf het volgende af:
1) Hebben we senior managers kunnen overhalen om VET@work-samenwerkingen op te nemen in bestaande strategieën en inzichten?
2) In hoeverre ondersteunt en stimuleert onze handleiding VET@work-samenwerkingen onder aanbieders van beroepsonderwijs, leraren, werkgevers en werkbegeleiders?
3) Zijn we in staat geweest om aanbieders van beroepsonderwijs en werkgevers het belang aan te tonen om beleid, procedures en bronnen te hanteren die VET@work-samenwerkingen mogelijk maken en aanmoedigen?

Inzake vasthouden en versterken van bestaande samenwerking vroegen we onszelf het volgende af:
1) In hoeverre helpt onze handleiding om effectieve en transparante manieren van communicatie tussen werkgevers en aanbieders van beroepsonderwijs tot stand te brengen?
2) Hoe kan de handleiding helpen om duurzame en hoogwaardige samenwerking tot stand te brengen die resulteert in een win-win situatie?
3) Hoe kun je aanbieders van beroepsonderwijs en werkgevers helpen om hun gereedheid voor samenwerking te evalueren en een samenwerking op te zetten die past bij hun ervaringsniveau?

Vervolgens namen we de samenwerking zelf onder de loep en stelden onszelf de volgende vragen:
1) Is het ons gelukt om het belang te laten zien van integratie van een leerprogramma/leerplan dat samen is uitgewerkt, gepland en aangepast en aan de vereisten van alle partijen voldoet?
2) Is het ons gelukt om het belang te laten zien om zeker te stellen dat alle partijen hetzelfde verstaan onder de leerdoelen en definities/voorwaarden die in de samenwerking worden gebruikt?
3) Hebben we aanbieders van beroepsonderwijs en werkgevers geholpen met vernieuwen van hun manier van samenwerken en communiceren en aldus met het verhogen van de kwaliteit van beroepsonderwijs?

Het laatste punt van aandacht was het vieren en evalueren van:
1) Hoe VET@work-samenwerkingen leerlingen helpen te slagen in het bereiken van doelen op korte, middellange en lange tremijn op een manier die de overgang van beroepsonderwijs naar werkvloer makkelijker maakt.
2) Hoe het delen van praktijkvoorbeelden resulteert in VET@work-ambassadeurs die het beroepsonderwijs aantrekkelijker maken.
3) Hoe VET@work-samenwerkingen de leerlingen voorzien van betere loopbaankansen en voortdurende professionele ontwikkeling.

Scroll naar boven