Over VET@ work

VET@work is een Erasmus+ KA2 project opgezet door de Europese Commissie via het Fins Nationaal Bureau voor Onderwijs. Het is een voortzetting van verschillende succesvolle Leonardo da Vinci en Erasmus KA2 projecten, waaronder POETE, WorkQual en AppMentor (winnaar van de European Innovative Teaching Award 2021).

Het idee voor dit project kwam op in de loop van het AppMentor project. We bemerkten dat het werkgevers en aanbieders van beroepsonderwijs ontbreekt aan gedeelde taal en gereedschappen om leerlingen te voorzien van de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen werkgever en aanbieder van beroepsonderwijs is daardoor willekeurig en geeft leerlingen geen eenduidige leerervaring.

about

We wilden een project starten waarin aanbieders van beroepsonderwijs samen met werkgevers op heldere en onbevooroordeelde wijze onderzoeken hoe ze hoogwaardige onderlinge samenwerking tot stand kunnen brengen met de bedoeling om methoden en praktijken te testen die leerlingen van het beroepsonderwijs van de juiste vaardigheden voorzien om succesvol de arbeidsmarkt te betreden.

Gedurende het drie jaar lopende project hielden de betrokken aanbieders van beroepsonderwijs en werkgevers regelmatig transnationale en online werkvergaderingen, toegespitst op onderwerpen en werkwijzen die de voortgang van VET@work- samenwerkingen bevorderen. Tijdens de vergaderingen hebben we ideeën en ervaringen uitgewisseld en kennis vergaard van deskundigen, waaronder aanbieders van beroepsonderwijs, leerlingen, leraren, wergevers en werknemers (werkbegeleiders), alsmede van aanbieders van beroepsonderwijs die niet rechtstreeks bij het project betrokken waren.

Het  VET@work team wil iedereen bedanken die waardevolle tijd en inbreng aan het project heeft gegeven. Jullie bereidheid om te helpen en feedback te geven is bijzonder waardevol en wij zijn heel erg dankbaar voor alle bijdragen die het mogelijk maakten om een online handleiding te ontwikkelen waar we trots op zijn.

about

Ons hoofddoel is geweest om aanbieders van beroepsonderwijs en werkgevers te helpen om de kwaliteit van zowel nieuwe als bestaande VET@work-samenwerking te verbeteren. Dit is bereikt door het uitwisselen van de beste praktijkvoorbeelden, het onderzoeken van bestaande belemmeringen voor samenwerking en het belichten van de voordelen die VET@work- samenwerkingen bieden aan beroepsonderwijs, werkgevers en leerlingen. We wilden de gebruikers ook voorzien van methodes en praktijkstudies die verschillende manieren van samenwerking laten zien. Sommige voorbeelden zijn voor beginners en andere voor meer gevorderden in VET@work- samenwerkingen. We delen ook tips en ideeën over het aanbevelen en uitvoeren van  VET@work- samenwerkingen en helpen met beginnen door het lanceren van een simpele online zelfevaluatie van de uitgangssituatie van een aanbieder van beroepsonderwijs of een werkgever voor het opzetten en uitvoeren van VET@work- samenwerkingen.

Al dit en veel meer kan worden gevonden in deze voor jou ontwikkelde handleiding! We hopen dat je deze handleiding met al zijn gereedschappen, methodes en tips bruikbaar vindt en dat het je zal aanmoedigen om VET@work-samenwerkingen in je actieplannen op te nemen.

Groeten: Tanja, Johanna, Klara, Bernadetta, Kirsi, Philip, Adele, Maarten, Myriam, Brenda, Hrafnhildur, Harpa, Hulda, Yveline and Mireille (the VET@work team)

Scroll naar boven