Teamet från Nederländerna

V@WDCH1-03

Maarten Reckman
Director at Het Idee

Jag började min karriär som socialarbetare. För fjorton år sedan startade jag mitt företag Het Idee. Het Idee fokuserar på social rådgivning, utveckling och genomförande. Het Idee har deltagit i projekt som berör deltagande, praktiskt lärande, utbildning och arbetsmarknad genom att sammanföra regeringsföreträdare, utbildare, arbetsgivarorganisationer och icke-statliga organisationer. Projekten har gjort det möjligt för mig att få kontakt med många olika aktörer när det gäller samarbete mellan yrkesutbildning, företag och organisationer. Genom dessa kontakter har jag upplevt att avståndet mellan yrkesutbildningsanordnare och arbetsgivare/arbetsplatser lett till många missförstånd. Ibland ser jag gemensamma projekt där viljan att samarbeta finns, men begränsas till att dela på uppgifterna. Ett steg mot verkligt samarbete och delat ansvar återstår att ta. Slutsatserna och rekommendationerna i VET@work bygger på att uppmuntra samarbete mellan olika aktörer. Varför vill ni samarbeta? Hur vill du samarbeta? Och vad har du att erbjuda ett annat företag eller en annan organisation? Frågor om verkligt samarbete. Resultaten av VET@work ger insikt och information om hur man kan genomföra ett genuint samarbete. Hur man bygger en bro för att minska klyftan mellan skolor och företag.

På Stichting Welzijn i Lelystad utbildar jag elever med särskilda behov som vill gå på yrkesskolan ROC Flevolands i Lelystad. Som jobbcoach på Werkconnectie vägleder jag människor som lämnat arbetslivet tillbaka till arbete. Som oberoende stödperson för klienter står jag bredvid dem och hjälper dem att formulera sina önskemål om få hjälp från vårdgivare. Jag är också frivillig styrelseledamot i Flevoland Equal Treatment Office och Harderwijk Multipurpose Centre Foundation.

På grund av mitt sociala ansvar har jag också bjudits in till europeiska partnerskapsprojekt av projektpartnern Het Ideen. Ett inspirerande och konstruktivt samarbete och informationsutbyte som uppmuntrar mig att tänka och agera inom mina egna gränser.

Ett bra pedagogiskt samarbete mellan yrkesutbildare och arbetsgivare är viktigt för elevernas utveckling. Ett gott samarbete mellan skolor och arbetsgivare säkerställer att det skapas en säker inlärningsmiljö där eleverna kan utvecklas bättre.

Att vara en del av VET@work olika aspekter på samarbete, vilket ger mig nya insikter i situationen. Jag har till exempel upplevt de problem som lärare möter när de arbetar i arbetslivet, och jag har nu en ökad förståelse för de problem som de stöter på. I praktiken innebär detta att jag har fått mer och bättre kunskaper i kommunikation och samarbete. Vi gör nu mycket mer tillsammans för att spåra och lösa problem. Detta ger studerande bättre möjligheter till en lyckad arbetsplatsplacering.

V@WDCH1

Myriam Purperhart
Het Idee

V@WDCH3

Brenda Bos
Staff Consultant
Stichtung Welzijn Lelystad

Jag heter Brenda Bos och jag bor och arbetar i Lelystad. Jag har arbetat i nästan tjugo år för en stor välfärdsorganisation som heter Welzijn Lelystad. Welzijn Lelystad för samman människor. Vi ser till att människor som behöver en hjälpande hand kommer i kontakt med människor som är redo att hjälpa till. Vårt mål är att stärka medborgarnas deltagande, vilket skapar ett hållbart samhälle.  Ett samhälle där alla kan delta. Vår målgrupp är mycket varierande och omfattar flyktingar, unga vårdnadshavare, ensamma äldre och ungdomar.

Som personalchef/arbetsgivare ansvarar jag för praktikplatser och utbildningsprojekt på arbetsplatsen. Vår organisation är särskilt öppen för ungdomar som har svårt att hitta ett jobb. Welzijn Lelystad ser det som sin plikt att sprida budskapet att denna grupp förtjänar en chans.  Vi hoppas kunna erbjuda dem en språngbräda till en bra karriär, eftersom denna ”bortglömda” grupp har stor potential.

Det här är det första internationella projektet jag deltar i. Det är intressant att se hur arbetsgivare och skolor i andra länder hanterar denna fråga.  Jag lärde mig mycket nytt av de personer som deltog i projektet och jag kommer att föra informationen vidare till mitt nätverk och min organisation. Vi har genomfört många pilotprojekt som bygger på idéer från mötena.  Tillsammans kan vi åstadkomma mer än om vi är ensamma. När jag inte arbetar för Welzijn Lelystad ger jag råd till andra företag, främst inom restaurangbranschen, spelar tennis, läser, reser, shoppar och tycker om att laga mat.

Rulla till toppen