Teamet från Storbritannien

V@WUK1

Philip Broomhead
Director at Broadshoulders Ltd

Philip inledde sitt första europeiska samarbete 2002 och har byggt upp varaktiga samarbetspartnerskap via många internationella projekt, t.ex. de projekt som föregick VET@work.

Han har mer än 30 års erfarenhet av fortbildning. Han har en bakgrund inom natur och jordbruk och har ett nära samarbete med läroavtalsstuderanden, universitetsstuderanden, internationella partners och företrädare i statliga organisationer.

I dag är Philip en passionerad förespråkare för lärande på arbetsplatser och har specialiserar sig på ledarutveckling och hur coaching och mentorskap kan bidra till en positiv inlärningskultur i företag.

”De europeiska projekten har gett mig möjligheter att resa till fantastiska platser och skapa bestående vänskaper, men också att lära mig om ett brett spektrum av utbildningsfilosofier. En sak jag har lärt mig är att vi alla står inför samma utmaningar, och tillsammans kan vi dela med oss av våra erfarenheter och ta med oss nya idéer och metoder hem.”

Adele har specialiserat sig på att stöda inlärning och arbetar som stödlärare i en lokal skola där hon stöder och hjälper studeranden över 16 år med särskilda inlärningsbehov.

Hon är utbildad kundtjänstbedömare och har tidigare erfarenhet av detaljhandel, kundtjänst och detaljhandelsledning.

Hon är en naturlig kommunikatör och har tidigare arbetat med europeiska projekt. Adele anslöt sig till VET@work teamet för att dela med sig av studerandens perspektiv på arbetsbaserat lärande.

Adele är intresserad av naturlig hälsa och psykiskt välbefinnande och är kvalificerad Bowen- och massageterapeut.  Under Covid-19 odlade hon gärna sina egna grönsaker och bakade bröd.

”Det har varit mycket givande att delta i projektet och mötena – även om vi alla har olika sätt att arbeta har vi alla samma mål och ambitioner.”

V@WUK2

Adele Broomhead
Broadshoulders Ltd

Rulla till toppen