ALANKOMAAN-tiimi

dutch team

Maarten Reckman
Director at Het Idee

Aloitin urani sosiaalityöntekijänä. Neljätoista vuotta sitten perustin yritykseni Het Idee. Het Idee keskittyy sosiaalialan konsultointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Het Idee on ollut mukana osallistumisen, käytännön oppimisen, koulutuksen ja työmarkkinoiden aloihin liittyvissä hankkeissa jotka on toteutettu saattamalla yhteen hallituksen edustajia, kouluttajia, työnantajia (järjestöjä) ja kansalaisjärjestöjä. Tämä on mahdollistanut sen että olen voinut olla yhteydessä moniin eri toimijoihin, kun on kyse ammatillisen koulutuksen järjestäjien, yritysten ja organisaatioiden välisestä yhteensovittamisesta. Näiden yhteyksien kautta olen kokenut ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työnantajien/työpaikkojen välisen etäisyyden ja useita väärinkäsityksiä. Joskus näen yhteisiä hankkeita, joissa yhteistyöhalukkuus on läsnä, mutta rajoittuu tehtävien jakamiseen. Askel kohti todellista yhteistyötä ja yhteistä vastuuta on vielä hakeissa. VET@workin johtopäätökset ja suositukset on tehty eri toimijoiden välisen kannustavan yhteistyön pohjalta. Miksi haluatte tehdä yhteistyötä? Miten haluatte tehdä yhteistyötä? Ja mitä sinulla on tarjota toiselle yritykselle tai organisaatiolle? Kysymyksiä jotka liittyvät aitoon yhteistyöhön. VET@workin tulokset antavat näkemyksen ja tietoa siitä, miten aito yhteistyö voidaan toteuttaa. Miten rakentaa silta koulujen ja yritysten välisen kuilun ylittämiseksi.

Koulutan Stichting Welzijn Lelystadissa erityistarpeita omaavia opiskelijoita joiden tavoitteena on päästä Lelystadissa sijaitsevan ROC Flevolandin ammatilliseen kouluun. Werkconnectien työpaikkavalmentajana ohjaan työmarkkinoilta etääntyneitä ihmisiä takaisin työelämään. Itsenäisenä asiakastukihenkilönä seison asiakkaan vierellä ja autan häntä muotoilemaan avunpyyntönsä hoitopalvelujen tarjoajille. Lisäksi toimin vapaaehtoisena hallituksen jäsenenä Flevolandin tasa-arvoisen kohtelun toimistossa ja Harderwijkin monitoimikeskussäätiössä.
Yhteiskunnallisten tehtävieni vuoksi minut on myös kutsuttu eurooppalaisiin kumppanuushankkeisiin hankekumppani Het Ideen toimesta. Inspiroivaa ja rakentavaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, joka kannustaa ajattelemaan ja toimimaan omissa raameissa.

Ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työnantajien välinen hyvä pedagoginen yhteistyö on tärkeää opiskelijoiden kehityksen kannalta. Koulujen ja työnantajien hyvällä yhteistyöllä voi varmistaa että luodaan turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelija voi kehittyä paremmin.

VET@work-ohjelmaan osallistuminen tuo yhteistyöhön erilaisia puolia, jotka antavat minulle uusia näkemyksiä tilanteesta. Olen esimerkiksi kokenut, millaisia ongelmia opettajat kohtaavat yhteistyössä työelämän kanssa, ja nyt ymmärrän heidän kokemiaan ongelmia paremmin. Käytännössä tämä tarkoittaa että minulla on tätä nykyä enemmän ja parempia viestintään ja yhteistyöhön liittyviä taitoja. Teemme nyt paljon enemmän yhdessä ongelmien jäljittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Tämä luo opiskelijoille paremmat mahdollisuudet menestyksekkääseen harjoitteluun.

dutch team

Myriam Purperhart
Het Idee

dutch team

Brenda Bos
Staff Consultant
Stichtung Welzijn Lelystad

Nimeni on Brenda Bos, ja asun ja työskentelen Lelystadissa. Olen työskennellyt lähes kaksikymmentä vuotta suuressa hyvinvointijärjestössä nimeltä Welzijn Lelystad. Welzijn Lelystad yhdistää ihmisiä. Meille tulee ihmisiä, jotka tarvitsevat auttavaa kättä ihmisiltä, jotka ovat valmiita auttamaan. Tavoitteenamme on vahvistaa kansalaisten osallistumista, mikä luo kestävän yhteiskunnan.  Yhteiskunnan, johon kaikki voivat osallistua. Kohderyhmämme on hyvin moninainen ja koostuu pakolaisista, nuorista omaishoitajista, yksinäisistä vanhuksista ja nuorista.
Henkilöstöpäällikkönä/työnantajana olen vastuussa harjoittelusta ja työssäoppimisprojekteista. Organisaatioomme ovat tervetulleita erityisesti ne nuoret, joilla on vaikeuksia työllistyä. Welzijn Lelystad pitääkin velvollisuutenaan levittää viestiä siitä, että tämä ryhmä ansaitsee mahdollisuuden.  Toivomme, että voimme tarjota heille ponnahduslaudan kohti hyvää uraa, sillä tässä ”unohdetussa” ryhmässä on suuria kykyjä.

Tämä on ensimmäinen kansainvälinen hanke, johon osallistun. Minusta on mielenkiintoista nähdä, miten muiden maiden työnantajat ja koulut käsittelevät tätä aihetta.  Opin projektin ihmisiltä paljon uutta, ja välitän tätä tietoa omaan verkostooni ja organisaatiooni. Olemme tehneet paljon pilottihankkeita kokouksissa saatujen ideoiden pohjalta.  Yhdessä voimme saavuttaa enemmän kuin yksin. Kun en työskentele Welzijn Lelystadille, neuvon myös muita yrityksiä lähinnä ravintola-alalla, pelaan tennistä, luen, matkustan, shoppailen ja pidän ruoanlaitosta.

Scroll to Top