Het Franse Team

partner

Mireille Rioual
Head of unit Agricultral sector
Nantes Terre Atlantique

Mijn naam is Mireille Rioual en ik werk voor Nantes Terre Atlantique in Frankrijk als leraar in een centrum voor stagetraningen voor de agrarische sector. Ik ben 53 jaar oud, woon op het platteland, werk graag in de tuin en kweek mijn eigen groenten.

Naar mijn mening is pedagogische samenwerking van groot belang omdat mijn leerlingen niet van school houden. Als leraar moet ik hun het gevoel geven dat de school en het bedrijf samenwerken en dat instructies consequent en eenduidig zijn.

Ik ben van mening dat leraren en begeleiders door de leerlingen als gelijken moeten worden ervaren, ook al gaat de tijd in het bedrijf sneller voorbij dan op school waar je tijd moet nemen om te reflecteren, uitleggen, analyseren en een stapje terug te doen. Het werken met de project partners heeft mijn ogen geopend met betrekking tot de samenwerking tussen school en bedrijf. De voorbeelden van samenwerking uit verschillende landen waren ontdekkingen die mij vroegen om mogelijke overname ervan te onderzoeken, maar ook om vast te stellen wat al gedaan wordt en wat nog moet worden ontwikkeld.

VET@work heeft me goedwerkende voorbeelden van samenwerking laten zien en brengt me op ideeën waarvan ik zeg: “Laat ik het proberen!” Het maakt het gezegde waar: “Alleen ga ik sneller, maar samen komen we verder!”

Ik ben Yveline Beraud-Dupalis, leraar tuin- en landschapsarchitectuur in een stagecentrum. Ik ben verantwoordelijk voor het tuingedeelte. Ik was al landschapsarchitect voordat ik leraar werd. Ik woon vlakbij Nantes en reis bijzonder graag om tuinen, kastelen, musea en tentoonstellingen te bezoeken. Ik doe ook graag dingen alleen. Ik werk sinds mei 2001 bij NTA en ben eerder betrokken geweest bij Europese programma’s zoals WORQUAL and APPMENTOR. Nantes Terre Atlantique is een openbare beroepsschool in de buurt van Nantes in het Westen van Frankrijk. Wij bieden opleidingen op gebied van landbouw, tuinbouw, landschap en voedselverwerking.

Het is de grootste openbare middelbare landbouwschool in Loire Atlantique met een middelbare school voor beroepsonderwijs (Lycee du grand Blottereau), een leercentrum (CFA Jules Rieffel) en een opleidingscentrum voor volwassenen (CFPPA Jules Rieffel). Het NTA heeft ongeveer 800 leerlingen. We hebben hoofdzakelijk leerlingen in tuinieren, maar ook in voedselverwerking en landbouw. Veel van hen houden van werken met de handen en leren door te doen. Een nauwe relatie met bedrijven is heel belangrijk voor de school om jonge leerlingen voor te bereiden op een actief leven. We zijn niet zozeer leraren, maar meer onderwijs trainers en werken met begeleiders om stap voor stap naar hetzelfde doel toe te werken.

Het VET@work-project stelde mij in staat om mijn kennis van samenwerking tussen scholen en bedrijven te verbreden. Door verschillende bedrijven in Europa te bezoeken hebben we verschillende praktijkvoorbeelden ontdekt en die ervaringen kunnen nieuwe perspectieven openen voor de manier waarop we met onze eigen bedrijven samenwerken. De ervaringen in Europa bevestigen dat ontwikkeling van relaties tussen school en bedrijven de beste weg voor jonge leerlingen is om succesvol toe te treden tot hun werkleven.

partners

Yveline Beraud
Head of unit Horticultural sector
Nantes Terre Atlantique

Ik kan  VET@work aanbevelen omdat de economische en werkende wereld zeer snel verandert en nieuwe generaties werkenden niet alleen handleidingen of zachte of intellectuele vaardigheden nodig hebben, maar ook theoretische kennis om te slagen. Samenwerking tussen school en bedrijven is een van de beste manieren om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.

Scroll naar top