RANSKAN tiimi

partner

Mireille Rioual
Head of unit Agricultral sector
Nantes Terre Atlantique

Nimeni on Mireille Rioual, ja työskentelen Nantes Terre Atlantiquen palveluksessa Ranskassa, jossa työskentelen opettajana oppisopimuskoulutuskeskuksessa jossa vastaan maatalousalasta. Olen 53-vuotias, asun maaseudulla ja rakastan puutarhan hoitamista ja omien vihannesten tuottamista.​

Mielestäni pedagoginen yhteistyö on tärkeää, koska opiskelijani eivät pidä koulusta. Opettajana meidän on saatava heidät tuntemaan, että koulu ja yritys tekevät yhteistyötä, että ohjeet ovat johdonmukaisia ja menevät samaan suuntaan.

Olen sitä mieltä, että oppijan on nähtävä opettajat ja ohjaajat vertaisina, vaikka aika yrityksessä kuluukin nopeammin kuin koulussa, jossa on otettava aikaa pohtia, selittää, analysoida ja ottaa askel taaksepäin.
Työskentely hankekumppaneiden kanssa on antanut minulle mahdollisuuden avata näkemykseni koulun ja yrityksen välisestä yhteistyöstä. Eri maissa kohdatut esimerkit yhteistyöstä olivat kaikki löytöjä, jotka saivat minut tunnistamaan mahdollisia yhteistyötapoja, mutta myös huomaamaan sen, mitä jo tehdään ja mitä on kehitettävä.​

VET@work on näyttänyt minulle esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä, se antaa mahdollisuuden antaa ideoita ja sanoa: ”Minä voin yrittää!” Se on myös osoittanut, että sanonta ”Yksin pääsen nopeammin, yhdessä pääsemme pidemmälle” pitää paikkansa!

Olen Yveline Beraud-Dupalis, puutarhan- ja maisemanhoidon opettaja oppisopimuskeskuksessa. Olen myös puutarha-alan vastuuhenkilö. Ennen opettajaksi ryhtymistäni olin maisema-arkkitehti. Asun lähellä NANTESia ja pidän erityisesti matkustamisesta ja vierailuista puutarhoissa, linnoissa, museoissa ja näyttelyissä. Tykkään myös työskennellä itsenäisesti. Olen työskennellyt NTA:ssa toukokuusta 2001 lähtien, ja olen osallistunut aiemmin eurooppalaisiin ohjelmiin, kuten WORKQUAL ja APPMENTOR.
Nantes Terre Atlantique on julkinen ammatillinen oppilaitos, joka sijaitsee Nantesin lähellä Länsi-Ranskassa. Tarjoamme koulutusta maatalous-, puutarha-, maisema- ja elintarviketeollisuuden aloilla.

Se on Loire Altantiquen suurin julkinen maatalousoppilaitos, jossa on lukio, ammatillinen lukio (LYCEE DU GRAND BLOTTEREAU), oppisopimuskeskus (CFA JULES RIEFFEL) ja aikuiskoulutuskeskus (CFPPA JULES RIEFFEL). NTA:ssa opiskelee noin 800 opiskelijaa.  Meillä on oppisopimusoppilaita pääasiassa puutarhanhoidossa mutta myös elintarvikkeiden jalostuksessa ja maataloudessa, ja monet heistä tykkäävät työskennellä käsillään ja oppivat tekemällä. On erittäin tärkeää, että koulu on tiiviissä yhteydessä yrityksiin, jotta nuoret oppijat voivat valmistautua aktiiviseen elämään. Emme ole vain opettajia, vaan enemmänkin ohjaajia joiden tulee tehdä yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa, jotta voimme edetä askel askeleelta kohti samaa päämäärää.

VET@work-hankkeen ansiosta pystyin laajentamaan tietämystäni koulujen ja yritysten välisen yhteistyön eri muodoista. Vierailemalla Euroopassa eri yrityksissä olemme havainneet erilaisia käytäntöjä, jotka avaavat uusia näkökulmia yhteistyöhön omien yritystemme kanssa.
Euroopassa saadut kokemukset vahvistavat, että koulun ja yritysten välisen suhteen kehittäminen on hyvä tapa auttaa nuoria oppijoita menestymään työelämään siirtymisessä.

partners

Yveline Beraud
Head of unit Horticultural sector
Nantes Terre Atlantique

Voin suositella VET@work toimintatapaa, koska talous- ja työelämä muuttuu hyvin nopeasti, ja uusi työntekijäsukupolvi tarvitsee menestyäkseen käsikirjojen tai pehmeiden tai älyllisten taitojen lisäksi myös teoreettista tietoa. Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö on yksi parhaista tavoista toteuttaa tämä XXI vuosisadan haaste.

Scroll to Top